(Chorej Mamie poświęcam)

Bądź …
W tym życzeniu tak wiele się mieści:
Twoje szczęście i Moc,
gdy ciemność nadchodzi,
nadzieja co szarość osłoni,
z niej pocznie się radość choć smutek dokoła…
Bądź…
W tym życzeniu tak wiele się mieści…

Moje KOCHAM wyrazić nie umiem
Najpiękniejsze słowa za mało powiedzą,
KOCHAM – tak bardzo pragnę,
by było prawdziwe…
Więc JESTEM,
moje BYCIE niech resztę dopowie…

Bądź…
W tym życzeniu tak wiele się mieści,
Twoje zdrowie jako dar od Boga,
Twoje myśli, czyste, pełne słońca,
Twoja Mądrość –Ona mi tak droga.
BĄDŹ …
W tym życzeniu tak wiele się mieści.