1/. Przyszedłeś nad Jordan chrzest przyjąć od Jana
co drogę przed Tobą gotował
a Duch święty wskazał i Ojciec oznajmił
żeś Synem jest Jego, że Cię umiłował.

2/. „Nie mają już wina” szepnęła Ci Matka
kiedy spostrzegła dramat na godach
i na Twe słowo słudzy podali
najlepsze wino, jakim się stała woda.

3/. Głosiłeś ludziom Dobrą Nowinę
o bezgranicznej Ojca MIŁOŚCI
„Pokutę czyńcie” – wzywałeś wszystkich
do nawrócenia i życia w świętości.

4/. Zaufanych uczniów zabrałeś na Tabor
gdzie Twoją niebieską chwałę ujrzeli
blask jaśniejszy od słońca i z obłoku głos Ojca…
− tak im dobrze tam było, że wracać nie chcieli.

5/. Stałeś się chlebem, by zawsze BYĆ z nami
by karmić nas sobą w codziennym trudzie
bo EUCHARYSTIA to ŻRÓDŁO ŻYCIA
i ZDRÓJ ZBAWIENIA dla nas, grzesznych ludzi.