Tajemnice radosne

1/ „Bądź pozdrowiona Maryjo pełna łaski”
powiedział Anioł spowity w nieba blaski
a Tyś odrzekła – Niechaj mi się stanie
bom Twa służebnica, Boże mój i Panie…

2/ Śpieszysz do Elżbiety radość matki dzielić
swą obecnością Jej dom rozweselić
niesiesz też Jej pomoc w zwykłej codzienności
ze śpiewem „Magnificat” , Przyczyno Radości…

3/ Porodziłaś Syna w stajni, złożyłaś na sianie
bo się nie znalazło dla was w gospodzie mieszkanie
i rozważasz w sercu swoim to, co powiedzieli
pasterze, gdy się pokłonić śpiesznie przybieżeli…

4/ Niesiesz Dzieciątko, by Je ofiarować
Ojcu w świątyni, i Prawo zachować
a Symeon stary Dziecię błogosławił
i Tobie boleści zapowiedź zostawił…

5/ Zgubił się Jezus, „gdzieś w tłumie zaginął”
myślisz, szukając Go między rodziną
pełna udręki znajdziesz dnia trzeciego
w świątyni, gdzie „był w sprawach Ojca swego”…

Tajemnice bolesne

1/ Klęczy Jezus w Getsemani i krwawy pot leje
tylko Ojciec w niebie wie, co się w sercu Jego dzieje
lecz z tej bolesnej modlitwy pełen mocy wstanie
„Nie jak ja chcę, ale jak Ty, Ojcze niech się stanie”…

2/ Jezu za grzechy moje biczowany
niechaj krew Twoja spłynie przez Twe rany
na duszę moją i z win mnie obmyje
i niech już odtąd dla Ciebie tylko żyję…

3/ Na Twoje skronie koronę włożyli
którą z cierniowych gałęzi uwili
aby – żeś Królem jest było wiadomo
a Piłat drwiąco mówi : „Ecce homo”…

4/ „Odprowadzili Go na ukrzyżowanie”
z krzyżem na ramionach idziesz więc o Panie
i po wielekroć upadasz w pył drogi
raniąc głowę w cierniach i ręce i nogi…

5/ Już się wykonało, dzieło dokończone
rozpięte na krzyżu Twe ciało zranione
złożona za grzechy ta Ofiara żywa
z przebitego serca krew i woda spływa…

Tajemnice chwalebne

1/ Alleluja Jezus żyje, On, co za nas życie dał
choć zabity, pogrzebany, a On jednak ZMARTWYCHWSTAŁ
powstał z martwych Pan prawdziwie i króluje w niebie
aby ŻYCIEM BYĆ na wieki dla mnie i dla ciebie…

2/ „Idę do Domu Ojca” – rzekłeś Panie
„aby i dla was zgotować tam mieszkanie”
i oczekujesz nas na TAMTYM brzegu
by dać nam wieniec chwały po skończonym biegu…

3/ Niech zstąpi Duch Twój i niech nas przemieni
abyśmy mocą Jego uzbrojeni
nieśli NOWINĘ DOBRĄ na kraj świata
w każdym człowieku zobaczyli BRATA…

4/ O Maryjo wniebowzięta
Ty w swej chwale wciąż pamiętasz
że kiedyś pod krzyżem stała
Matkąś nam dana została…

5/ Matko – Królowo w gwieździstej koronie
zasiadająca na niebieskim tronie
my, dzieci Twoje przed Tobą klękamy
„Wspieraj nas swą łaską” – gorąco wołamy…