Słyszę – śpiew ptaków na łące
szum wody jak potok z gór płynący
wiatr co drzewa w parku kołysze
wszystko to słyszę.

Słyszę – fale na morzu się chwieją
woda z kamienia na kamień się leje
łódkę unosząc wciąż w dal
wszystko to słyszę.

Słyszę – wszystko co dałeś mi Panie
to dzięki ciszy, która jest w Tobie i we mnie
cisza to zegara cykanie
odmierza czas i życia przemijanie