Słoneczny promyk
światło, ciepło…
zasiew pokoju i radości…
słoneczny promyk – cząstka Ciebie
niechaj przeze mnie wszędzie gości
niech tam, gdzie jestem czują Ciebie
ożywcze tchnienie Twej MIŁOŚCI
słoneczny promyk… Ty Jezu we mnie
a ja – zwiastowanie Twojej BLISKOŚCI.