Gdy wszystko niknie
Ty mówisz Panie.
Gdy wszystko gaśnie
Twa światłość świeci.
Człowiek spragniony
w jednym źródle ugasi pragnienie
Jedna droga nie męczy,
choć prowadzi w górę.
Jedno Słońce nie gaśnie
Jedno imię trwa wiecznie
Jededn dzień z dnia na dzień
bliższy
I jedno szczęście – Bóg najlepszy.