Weź moje TERAZ Panie
weź iskrę mojej miłości
weź moją dobrą wolę
i daj jej moc wytrwałości.
Weź me postanowienia
gorące pragnienie NOWEGO
niech Twoja MIŁOŚĆ życie me zmienia
niech będę narzędziem POKOJU Twojego…
Pomóż mi TRWAĆ zawsze w Tobie
modlić się sercem, oddechem…
niech życie me będzie modlitwą –
modlitwa niech będzie mi chlebem…