Odwiedziny u Sióstr w Sárospatak

19.05.2024

W dniach od 7 do 11 maja 2024 r. razem z Siostrą Wikarią Generalną M. Weroniką Tomczyk przebywałyśmy u naszych Sióstr w Sárospatak na Węgrzech.

W tej chwili posługują tam dwie Siostry: Siostra Przełożona M. Kanizja Zaborowska i S.M. Agnieszka Wierzbicka. Siostry troszczą się o zakrystię, bieliznę kielichową i wystrój w kościele parafialnym; w tygodniu dojeżdżają do kaplic na wioskach, aby wraz z ludźmi modlić się, celebrować liturgię słowa, udzielać chorym Komunii św.; prowadzą Grupę bł. Marii Luizy oraz Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety; wydają żywność ubogim. Od niespełna dwóch lat Siostry włączają się w działania młodzieżowej grupy „Antiochia”, do której należy ok. 15 uczniów miejscowego liceum. „Antiochia” jest ruchem katolickim, obejmującym młodzież w wieku 16-25 lat, którego członkowie angażują się w życie własnej parafii i pomagają sobie wzajemnie w przeżywaniu swojej wiary. Nazwa nawiązuje do miasta wymienionego w Dziejach Apostolskich, w którym uczniów Chrystusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami (por. Dz 11, 26).

Nasz pobyt związany był z coroczną wizytacją kanoniczną, jednak przede wszystkim był to czas wielu pięknych spotkań. Mogłyśmy spotkać się z Siostrami, zobaczyć z bliska ich codzienne życie. Spotkałyśmy się również z członkami Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety oraz Grupy bł. Marii Luizy. Byłyśmy także na jednej z wiosek, gdzie uczestniczyłyśmy w Mszy św., oraz u 96-letniej p. Erzsébet, czyli Elżbiety, do której Siostra Przełożona jeździ z Komunią św.

Placówka na Węgrzech podlega bezpośrednio Generalatowi, więc Siostra Wikaria Generalna Weronika była już na niej kilkakrotnie w ciągu jej 13-letniej historii; dla mnie – była to pierwsza okazja do wizyty w Sárospatak. Miejsce urodzenia św. Elżbiety, Patronki naszego Zgromadzenia, jest dla każdej elżbietanki chyba tak samo ważne jak Dom Macierzysty w Nysie. Bardzo przeżyłam chwilę, gdy mogłam wziąć do ręki relikwie św. Elżbiety. Mogłam też zobaczyć, jak bardzo żywy jest kult św. Elżbiety. Zachwyciła mnie oczywiście piękna przyroda, ale jeszcze bardziej piękno ludzi: ich życzliwość, otwartość, szacunek dla Sióstr. Warto zauważyć, że Węgry nie są krajem jednolitym pod względem wyznawanej religii: obok przedstawicieli wyznania rzymskokatolickiego, którzy są większością, bardzo liczną grupę stanowią protestanci (reformaci i luteranie), grekokatolicy, stale wzrasta liczba wyznawców judaizmu. Również nasze Siostry na co dzień spotykają nie tylko katolików, ale także reformatów i grekokatolików. Ponieważ za przykładem naszych Matek Założycielek, wszystkich traktują z jednakowym szacunkiem i życzliwością niezależnie od ich wyznania, także one mogą liczyć na pomoc i życzliwość innych niezależnie od ich przynależności religijnej.

Jestem bardzo wdzięczna Matce Generalnej M. Rafaeli Fischbach za możliwość odwiedzenia ojczyzny naszej Patronki, bardzo dziękuję również Siostrom z Sárospatak za wspólne chwile. Bóg zapłać!

s. M. Aleksandra Leki
radna generalna
Grafika_rozy

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »