Odnowa Jubileuszowa i Rekolekcje dla Sióstr Jubilatek z polskich prowincji w Domu Prowincjalnym we Wrocławiu

24.08.2023

W dniach od 25 czerwca do 8 lipca 2023 r. przeżywałyśmy błogosławione dni Odnowy duchowej i Rekolekcje zorganizowane dla Sióstr, obchodzących w bieżącym roku Jubileusz życia zakonnego. Na te dni odnowy zaprosiła nas Siostra Prowincjalna M. Paula Marcinowska, która zachęcająco napisała w Zaproszeniu i życzyła, aby te szczególne Dni Odnowy umocniły nas „w łasce powołania i pomogły coraz bardziej wzrastać w oblubieńczej miłości do Chrystusa”. Z taką też intencją przyjechałyśmy do Wrocławia w niedzielę, 25 czerwca, bardzo serdecznie przywitane już na furcie, przez Siostrę Wikarię M. Ignację Lamcha i Siostry gotowe pomóc nam trafić do przygotowanego dla każdej z nas pokoju.

Mszą św. o godz.12.00 w kaplicy św. Józefa, rozpoczęłyśmy te ważne dla nas Dni Odnowy Jubileuszowej. Eucharystii przewodniczył Ks. Infułat prof. dr hab. Józef Pater, który z mocą zachęcił nas do szczerego zaangażowania się w te darowane nam Dni Odnowy. Po Mszy św. zostałyśmy zaproszone na obiad do kapitularza, który był dla naszej dużej grupy Sióstr refektarzem. Przed obiadem był jeszcze czas na radosne przywitanie z Siostrami, które jeszcze dojechały do nas. Po smacznym obiedzie miałyśmy czas na odpoczynek i zaadoptowanie się w swoich pokojach.

Spotkanie integracyjne całej grupy Sióstr Jubilatek z Siostrą odpowiedzialną za przebieg Odnowy, Siostrą Wikarią M. Ignacją, miało miejsce po południu, na Sali Jana Pawła II. Otrzymałyśmy dokładny „Program szczegółowy” na każdy dzień Odnowy. Był to czas radosnego, wzajemnego zapoznania się Sióstr Jubilatek z poszczególnych Prowincji, różnych roczników. Z szacunkiem
i podziwem patrzyłyśmy na Siostrę M. Apronię Jabłonowską z Prowincji Wrocławskiej, która w tym roku obchodzi 65-lecie Profesji zakonnej. Okazało się, że najwięcej, bo 14 przyjechało tych Sióstr, które obchodzą 50-lecie Profesji zakonnej i mogą brać udział w Odnowie, a srebrnych Jubilatek jest 10, które wezmą udział w Odnowie. Na tym spotkaniu mającym też charakter organizacyjny, zostały przydzielone poszczególnym Siostrom odpowiednie funkcje i zdania, abyśmy mogły ten czas przeżyć w pokoju i radości.

Zaraz na drugi dzień, zorganizowany został wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej na Świętym Wzgórzu na Osobowicach. Cieszyłyśmy się, że będziemy mogły w tym miejscu, do którego pielgrzymowały także nasze Matki Założycielki, oddać cześć Matce Najświętszej, dziękować Jej i prosić o dalszą Matczyną opiekę nad nami, Jubilatkami i nad całym naszym Zgromadzeniem. Wielkim przeżyciem był dla nas udział we Mszy św., której tam przewodniczył Ks. Infułat prof. dr hab. Józef Pater.

Ogromnym dobrodziejstwem Domu Prowincjalnego we Wrocławiu, są dwie kaplice z Najświętszym Sakramentem. Według naszego programu, mogłyśmy korzystać także z kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Także tutaj przez kolejne dwa dni, miałyśmy Mszę św. z Jutrznią celebrowaną przez O. Ryszarda Wróbla OFM Conv. Był to dla nas już trzeci dzień Odnowy, w którym były dwie ciekawe konferencje, przedstawione przez S. Władysławę Krasiczyńską CSSJ, na temat kobiecości. Kobieta, stworzona jest do budowania relacji. Najwspanialszą kobietą jest Maryja – Pełna łaski. Wzór Kobiety, Matki, Siostry, Oblubienicy. Nasz Wzór do naśladowania.

W następnym dniu, O. Ryszard Wróbel OFM Conv, wygłosił do nas dwie ważne konferencje na temat wspólnoty. Zwrócił uwagę na pewne złudzenia
w patrzeniu na wspólnotę. Trzeba zachować ostrożność w rozumieniu idealnej wspólnoty. Wspólnota jest rzeczywistością Bożą, nie ludzką. Jest darem. Nie może być totalitarna, wymuszona przez posłuszeństwo. Wspólnota ma uskrzydlać, a nie tłamsić. Prawdziwa, idealna, perfekcyjna na ziemi nie jest możliwa. Wspólnota zakonna jest najpierw wspólnotą chrześcijańską. Trzeba bezwarunkowej akceptacji współsiostry. Ważna jest komunikacja, dialog. Problemem jest agresywność, niezrównoważenie. Wspólnota jest nade wszystko owocem Ducha. Idealna wspólnota jest możliwa dopiero w niebie.

W przeddzień Imienin Siostry Prowincjalnej M. Pauli wytworzyła się radosna atmosfera. Po Nieszporach składałyśmy życzenia zacnej Solenizantce przy śpiewie piosenek, a także każda Siostra miała okazję wyrazić indywidualnie swoje życzenia. Wieczorna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Józefa, była pięknie prowadzona w intencji Siostry Prowincjalnej M Pauli.
W Uroczystość św. Piotra i Pawła Mszę św. w intencji Solenizantki celebrował Ks. Infułat prof. dr hab. Józef Pater, w kaplicy św. Józefa, udekorowanej pięknymi kwiatami. Kolacja i rekreacja imieninowa była przygotowana dla całej wspólnoty Sióstr z Domu Prowincjalnego i Sióstr Jubilatek w ogrodzie, przy dobrej pogodzie. Były krupnioki grilowane i inne swojskie smakołyki. Radosny, wspólny śpiew piosenek, dobra muzyka zachęcająca do wspólnej zabawy, wytworzyły piękny nastrój spotkania we wspólnocie siostrzanej.

W następnym dniu dostąpiłyśmy radości oczekiwanego spotkania z Ojcem Biskupem Jackiem Kicińskim CMF, który rano o godz.7.00 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej celebrował dla nas Mszę św. z Jutrznią, a potem czekały nas jeszcze dwie konferencje. Były one dla nas bardzo ważnym przypomnieniem i inspiracją do coraz głębszego przeżywania życia konsekrowanego. Trzeba, abyśmy na nowo odkryły kontemplatywny wymiar życia zakonnego, abyśmy doświadczyły głębokiego spotkania z Jezusem
w Eucharystii, sakramencie pokuty, we wspólnocie. Przez praktykowanie
z miłością ślubowanych rad ewangelicznych, dojdziemy do upodobnienia się do Chrystusa i naśladowania Go we wszystkich tajemnicach Jego życia, także
w podjęciu krzyża, który jest nieodłączny od naszego życia. W tym dniu po południu czekała nas jeszcze niecodzienna atrakcja, mianowicie rejs statkiem po Odrze. Pięknym przeżyciem było zobaczenie od strony Odry budynku dawnego Szpitala, a dzisiaj ZOL-u, oraz odbudowanego budynku przy Domu Prowincjalnym z charakterystycznym przejściem nad ulicą św. Józefa, łączącym oba budynki, na którym widnieje obraz bł. M. Luizy Merkert. Wieczorem, jak każdego dnia, w kaplicy św. Józefa była Adoracja Najświętszego Sakramentu
i nabożeństwo czerwcowe.

Na pierwszy dzień lipca zaplanowana była Pielgrzymka do Nysy i Barda Śl. Było to dla nas wielką radością, że przed rekolekcjami możemy pokłonić się Matce Bożej Strażniczce wiary w Bardzie Śl. i być w Nysie u naszych Matek Założycielek. Odwiedziłyśmy też w Bardzie nasze Siostry, które pokrzepiły nas  dobrymi napojami i owocami, a w Nysie byłyśmy ugoszczone smacznym obiadem. Było też ciekawe spotkanie z Siostrą M. Margaritą Cebulą
i odwiedziłyśmy Siostry przy ul. Słowiańskiej. Ze wzruszeniem słuchałyśmy opowiadania Siostry Przełożonej M. Hiacynty o naszych Siostrach torturowanych przez sowieckie wojska w tym domu. Zobaczyłyśmy tam też pamiątki zgromadzone w Izbie Pamięci Sióstr Męczenniczek. Byłyśmy także na cmentarzu, gdzie spoczywają nasze Siostry.

Nadszedł dzień rozpoczęcia rekolekcji w pierwszą niedzielę lipca. Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji, które poprowadzi O. Dawid Żmuda OFM, była
w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, tam też były konferencje rekolekcyjne, Liturgia Godzin, Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa indywidualna. Rekolekcje to przede wszystkim czas słuchania Słowa Bożego. Ojciec Rekolekcjonista rozważając z nami Dekalog, poszczególne Przykazania Boże, pomógł nam w otwarciu się na słuchanie i przyjęcie tego słowa z wiarą
i w wolności serca. Konferencje te pomogły nam w stanięciu przed Bogiem
w prawdzie. Przeżywanie sakramentu pokuty na rekolekcjach jubileuszowych jest szczególną łaską. Stajemy przed Bogiem Ojcem ze skruchą, miłością, wdzięcznością, pokorą i żalem. Odnowione wewnętrznie, na Mszy św. kończącej rekolekcje, w kaplicy św. Józefa z udziałem Sióstr Domu Prowincjalnego, dziękowałyśmy Bogu za Jego miłość, za wszystkie łaski, którymi nas obdarza każdego dnia. Odnowiłyśmy z miłością ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w naszym Zgromadzeniu. Po Mszy św. dziękowałyśmy w kapitularzu wszystkim, dzięki którym mogłyśmy przeżyć te błogosławione dni. Z ogromną wdzięcznością i radością dziękowałyśmy Siostrze Prowincjalnej M. Pauli i Siostrze Wikarii M. Ignacji za podjęty
z miłością trud przygotowania i przeprowadzenia kolejnego kursu Odnowy Jubileuszowej dla Sióstr z wszystkich Prowincji polskich, które w tym roku obchodzą Jubileusz życia zakonnego. Na ręce Kochanej Siostry Wikarii
M. Ignacji, która jest również Przełożoną Sióstr Domu Prowincjalnego, złożyłyśmy podziękowanie dla Sióstr, które pracowały w kuchni, refektarzu,
i na innych miejscach, abyśmy mogły spokojnie przeżyć te dni Odnowy Jubileuszowej.

wdzięczne  Siostry  Jubilatki
S. M. Fabiola Pluszczok
Grafika_rozy

Zobacz zdjęcia Sióstr Jubilatek

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »