Sierpień 2023 – Wiara i modlitwa

01.08.2023

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie (...)“ (Łk 21,36)

„Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: «Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia» (Nr 166). Móc powiedzieć, że się wierzy w Boga – jest to więc zarazem dar i zadanie, jest to Boża łaska i ludzka odpowiedzialność, w doświadczeniu dialogu z Bogiem, który z powodu miłości “przemawia do ludzi jak do przyjaciół” (Dei Verbum, 2), mówi do nas, abyśmy, w wierze i z wiarą, mogli osiągnąć zjednoczenie z Nim” (Audiencja Generalna, Benedykt XVI, 23.01.2013).

Wiara i modlitwa są ze sobą związane, wręcz wzajemnie na siebie oddziałują. Wiara karmi się na modlitwie, przez modlitwę jest umacniana i pogłębiana.
Aby móc żyć wiarą, która jest czymś więcej niż przekonaniem, że Bóg istnieje, lecz wyraża się w zaufaniu Jemu, potrzebujemy komunii z Bogiem, trwania przed Jego obliczem, w słuchaniu Jego Słowa i w rozmowie z Nim. Chodzi tu o “pełne miłości spotkanie z Trójjedynym Bogiem”, jak wyrażają to nasze Konstytucje (K 40).

Do refleksji:

  • Czy w mojej codzienności jest czas na wspólnotowe i osobiste spotkanie z Bogiem na modlitwie, aby moja wiara była wzmacniana przez Bożą łaskę?

Do pogłębienia tematu formacji:

  • Przesłanie Papieża Jana Pawła II do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Kongregacji ds. Instytutów Świeckich, 7 marca 1980 r.
  • Modlitwa droga nawrócenia i służby, ks. Zimowski, biskup.

„W rozmowie z Bogiem modlitwa publiczna musi zawsze splatać się z osobistą (…) Tak dokonują się w nas oczyszczenia, dzięki którym otwieramy się na Boga i stajemy się zdolni do służby ludziom” (Spe salvi, 34).

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »