Czerwiec 2023 – Świadczyć o wierze

01.06.2023

„(...) Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».“ (Dz 1, 8).

Siostry Meczenniczki

„Ten, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło, nie może zatrzymać tego daru dla siebie” (LF 37), pisze Papież Franciszek. Kiedy naprawdę otworzymy się na dar wiary i wypełni on całą naszą istotę, poczujemy w sobie pragnienie, aby nasze siostry i nasi bracia, którzy jeszcze nie znają Boga, również odkryli skarb wiary.

Przyjęte słowo staje się w nas odpowiedzią, wyznaniem i w ten sposób rozbrzmiewa dla innych, zachęcając ich, by uwierzyli (por. LF 37). Kiedy zastanawiamy się nad tymi słowami, uświadamiamy sobie, jak ważne jest autentyczne przeżywanie wiary, aby móc świadczyć o niej swoim życiem,
nie tylko na poziomie osobistym, ale także jako wspólnota, ponieważ wiara „ze swej natury otwiera się na «my », wydarza się zawsze we wspólnocie Kościoła” (LF 39). To „autentyczne” życie wiary, które przemawia do innych i budzi w nich pragnienie poznania Boga, jest możliwe tylko w mocy Ducha Świętego.

Pytania do refleksji:

  • Sobór Watykański II mówi nam, że Kościół pielgrzymujący jest ze swej natury “misyjny”, (Ad Gentes, rozdz. I) Stwierdzenie to nasuwa następujące pytanie: czy moje serce jest misyjne?

Do pogłębienia tematu formacji:

  • Encyklika “Redemptoris missio”; św. Jan Paweł II
  • Adhortacja apostolska “Evangeli gaudium”; Papież Franciszek
Udostępnij:
Idź do góry
Translate »