17 lat piękniej posługi Sióstr Elżbietanek w Caritasie w Gruzji

24.05.2023

W dniach od 11 do 14 maja 2023 r. miałam okazję towarzyszyć Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w podroży do Tbilisi, gdzie już od 17 lat posługują nasze Siostry, pracując w miejscowym Caritasie.

Posługę w Caritasie pełni Siostra Przełożona M. Bernarda Bałtrukowicz, Siostra M. Dawida Olewicz i Siostra M. Monika Machińska. To zgodne „trio” z wielką odpowiedzialnością i oddaniem spieszy do najbardziej potrzebujących z posługą charytatywno-apostolską w duchu Założycielek naszego Zgromadzenia.

Siostra Przełożona M. Bernarda, przez zdobyte już doświadczenie misyjne, prowadząc Wspólnotę Sióstr, swoją matczyną troskę rozciąga również na posługę w Caritasie, gdzie jest odpowiedzialna za rozdawanie odzieży potrzebującym. Są to ubrania, buty i inne rzeczy, którymi może dysponować. Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, aby można było zaopatrzyć w konieczne rzeczy ludzi naprawdę potrzebujących. Spotkania przy wydawaniu rzeczy są zawsze okazją do rozmowy, okazania dobroci, obdarowania uśmiechem i ciepłym słowem.

Siostra M. Monika, oddana całym sercem osobom starszym i ubogim posługuje w Klubie Seniora „Harmonia”. Spotykają się tam starsze osoby, aby wspólnie pośpiewać, porozmawiać albo zająć się robótkami ręcznymi. Ponadto istnieje możliwość spędzenia czasu przy różnych grach, muzyce i wspólnym świętowaniu np. urodzin. Starsze osoby mają do dyspozycji pomieszczenia, gdzie przebywając wspólnie, mogą podzielić się z innymi swoimi troskami i problemami. W Klubie Seniora mogą oni doświadczyć, że są kochani, zauważani, że ich cierpienie nie jest innym obojętne. Siostra M. Monika, wraz z innymi pracownikami, udziela się w jadłodajni Caritasu, przygotowując każdego dnia obiad dla osób biednych i ubogich.

Siostra M. Dawida jako pielęgniarka środowiskowa, z oddaniem i poświęceniem odwiedza chorych w ich własnych domach, pielęgnując ich i udzielając im niezbędnej pomocy. Siostra M. Dawida nie tylko służy chorym i starszym fachową, pielęgniarską posługą, robiąc opatrunki, ale jeszcze, jak tylko jest to możliwe, przynosi dla nich żywność i potrzebne rzeczy, oraz służy dobrą radą i wnosi wiele nadziei na lepsze jutro. Było mi dane odwiedzić chorych wraz z S. Dawidą i przy okazji zobaczyć ogromną biedę mieszkańców, ich trudne warunki mieszkaniowe, a przede wszystkim ich tęsknotę za drugim człowiekiem, za dobrym słowem.

Przebywając tych kilka dni w Gruzji, mogłyśmy z bliska zobaczyć i przekonać się o wielkim zaangażowaniu naszych Sióstr, które z ogromnym poświęceniem i radosnym sercem urzeczywistniają charyzmat naszego Zgromadzenia w tym kraju. Trzeba tutaj zaznaczyć, że nasze Siostry posługując w Gruzji wiedzą, że trudno będzie tam o powołania zakonne, ze względu na małą liczbę mieszkających tam katolików, ale swoją pracę i życie oddają dla posługi bliźnim, w cichości i szarości codziennego życia, bezinteresownie, dla dobra bliźnich.

Kochanym Siostrom, za spędzone wspólnie dni, za radosne przebywanie razem we Wspólnocie, za okazaną serdeczność, zatroskanie, miłość, za wspaniałą elżbietańską gościnność, za niezwykłe świadectwo życia i posługi w duchu naszych Matek Założycielek niech dobry Bóg sam będzie nagrodą. Za wielkie zaangażowanie i oddanie życia dla bliźnich z serca dziękujemy.

Siostra M. Patrycja Sobinek
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »