Luty 2023 – Wiara wiąże się ze słuchaniem

01.02.2023

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

Biblia pełna jest relacji ze spotkań Boga z człowiekiem, w których Bóg do niego przemawia. Kieruje On do człowieka swoje słowo, licząc na jego otwarte serce, by objawić mu siebie, a tym samym wejść z nimi w relację. Papież Franciszek pisze: „Wiara stanowi odpowiedź na Słowo skierowane do osoby, daną pewnemu «Ty», które nas woła po imieniu” (LF 8). Dlatego wiara – która jest przede wszystkim łaską – związana jest także ze słuchem i z wolną wolą człowieka, by przyjąć skierowane do niego słowo, powierzyć się mu i nim żyć. Przyjąć Słowo Boże oznacza uznać je za prawdziwe; powierzyć się mu oznacza budować na Chrystusie i żyć pełnią Słowa Bożego – ukierunkowywać nasze myślenie, odczuwanie i działanie według Ewangelii dzień po dniu.

„Życie Słowem Bożym, czyli życie z wiary otwiera nam drogę ku przyszłości, którą może nam dać tylko Bóg. Wiara przyjmuje to Słowo jako mocną skałę, na której można budować jak na solidnych fundamentach” (LF 10).

Aby nasza wiara pozostała żywa i stała się zawierzeniem, które prowadzi nas dzień po dniu, musi być nieustannie “ożywiana i umacniana”. Wiara wzrasta przez uczestnictwo w sakramentach – zwłaszcza w Eucharystii i w sakramencie pojednania, przez medytację Słowa Bożego, przez modlitwę, w podejmowaniu wyzwań, przed którymi stawia nas życie – osobiście i jako wspólnota, w chwilach ciszy i milczenia, bez których nie można usłyszeć głosu Boga, ani właściwie zrozumieć znaków czasu.

Poświęćmy w tym miesiącu chwilę na refleksję nad osobistą relacją ze Słowem Bożym. Papież Pius XII pisał: „Święci autorowie pod natchnieniem Ducha Świętego pisali owe księgi, którymi Bóg w swej ojcowskiej dobroci obdarzyć chciał ludzkość “do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży stał się doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony”. W tym skarbie z nieba zesłanym znajduje Kościół dla siebie najdrogocenniejsze źródło oraz boską normę dla nauki wiary i obyczajów” (Divino Afflante Spiritu,Wstęp).

Dzielenie się tym, co usłyszeliśmy pod działaniem Ducha Świętego i co poruszyło nasze serca, jest dziełem miłosierdzia, bo umacnia nie tylko moją wiarę, ale i wiarę moich bliźnich.

Pytania do refleksji:

  • Czy czytanie Pisma Świętego sprawia mi radość?
  • Czy kieruję się w życiu codziennym tym, co mówi do mnie Duch Święty?
  • Czy dzielimy się Słowem Bożym w naszej wspólnocie?

Do pogłębienia tematu formacji:

  • Homilia Papieża Franciszka podczas Eucharystii w Niedzielę Słowa Bożego, dnia 22.01.2022 r.

„Słowo, opowiadając nam historię miłości Boga do nas, uwalnia nas od lęków i uprzedzeń wobec Niego, gaszących radość wiary”
(Papież Franciszek,
22.01.2022 r.).

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »