Styczeń 2023 – Wiara jest światłem

01.01.2023

„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności” (J 12,46). Temat przewodni naszej formacji permanentnej w roku bieżącym brzmi: „PANIE PRZYMNÓŻ NAM WIARY (Łk 17,5). Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety.”

W pierwszym roku swego pontyfikatu, papież Franciszek opublikował encyklikę Lumen FideiO wierze. Korzystając z tej encykliki, ale także z innych źródeł, chcemy w tym roku pogłębić temat naszej formacji permanentnej, przemodlić go i zastanowić się, co znaczy, że wiara jest fundamentem naszego życia i posłannictwa.

Prawdy wiary, które znamy od wielu lat i według których żyjemy, wydają się nam jasne i zrozumiałe. Kiedy jednak zaczynamy się nad nimi intensywniej zastanawiać, patrzeć na nasze życie w świetle Słowa Bożego i mierzyć je według niego, pojawiają się nowe pytania, a niektóre prawdy wiary ukazują się nam nagle w innym świetle. Dlatego refleksja nad nimi, czyniona na fundamencie modlitwy i pokory jest kluczowa dla naszego życia duchowego i dla posłannictwa w duchu naszego charyzmatu. B. Pascal powiedział: „Nie tylko nie znamy Boga inaczej niż przez Chrystusa, ale i siebie samych znamy jedynie przez Chrystusa. Poza Chrystusem nie wiemy ani co to nasze życie, ani co to nasza śmierć, ani kto to Bóg, ani kim jesteśmy my sami.”

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy, że człowiek, patrząc na stworzenie, może rozumem rozpoznać Boga jako początek i cel wszystkich rzeczy oraz jako najwyższe dobro, jako prawdę i jako nieskończone piękno (por. KK 3). Z drugiej jednak strony nie jesteśmy w stanie sami wejść w tajemnicę, którą jest sam Bóg, dlatego potrzebujemy światła pochodzącego od Niego, które jest czystą łaską. Papież Franciszek pisze: “Wiara kiełkuje w spotkaniu z Bogiem żywym (…)”, w spotkaniu z Bogiem, który jest światłem świata. „Wiara, którą przyjmujemy od Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie (…), otwiera przed nami wielkie horyzonty i kieruje nas poza nasze odosobnione «ja » ku szerokiej komunii” (LF 4).

Komunia z Bogiem i bliźnim jest przestrzenią naszego życia. Stawia nam ona codziennie nowe wyzwania i przynagla do życia Bożą miłością oraz obdarowywania nią innych, służąc im w duchu Ewangelii, ponieważ prawdziwi uczniowie Pana nie mogą pozostać w ukryciu. Jezus mówi: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).

Jezus obdarza nas Światłem, którym jest On sam, abyśmy w duchu wiary i poprzez posługę w duchu Ewangelii, codziennie na nowo stawali się światłem dla innych.

Pytania do refleksji:

  • Czy i w jaki sposób dążę do pogłębienia swojej wiary?
  • Czy jestem prawdziwym świadkiem Chrystusa?

„Do Marty, opłakującej śmierć brata Łazarza, Jezus mówi: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» (J 11, 40).
Kto wierzy, widzi; widzi dzięki światłu oświecającemu cały przebieg drogi, ponieważ przychodzi ono do nas od zmartwychwstałego Chrystusa, niezachodzącej nigdy gwiazdy porannej” (LF 1).

 

Matko, wspomóż naszą wiarę!
Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga
i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę.
Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest
do dojrzewania. Zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wierzy,
nie jest nigdy sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa,
aby On był światłem na naszej drodze.
Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej,
aż nadejdzie ten dzień bez zmierzchu,
którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan!

(Lumen Fidei)

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »