Wybór Zarządu Prowincji Warszawskiej

13.03.2022

„Maryja, Niewiasta Eucharystii wzorem wierności i ofiarności w życiu wspólnoty zakonnej” to temat Kapituły Prowincjalnej, która rozpoczęła 10 marca br. w domu prowincjalnym w Warszawie. Kapitule przewodniczyła Przewielebna Matka Generalna M. Samuela Werbińska. Pomimo trwającej pandemii i niespokojnego czasu wszystkie siostry przybyły na obrady. Dzień wyborów władz prowincji poprzedzał dzień skupienia poprowadzony przez ks. prał. Andrzeja Gałkę – rektora kościoła św. Marcina w Warszawie.

Na urząd prowincjalnej wybrana została s. M. Samuela Kamińska, w skład Rady weszły: s. M. Benedykta Konobrodzka wikaria prowincjalna, s. M. Katarzyna Mróz II radna prowincjalna, s. M. Anastazja Surowiec III radna prowincjalna, s. M. Kinga Lewicka IV radna prowincjalna.  Po wyborze siostry udały się do kaplicy na uroczyste Te Deum.

Po południu świętując wybór nowego Zarządu siostry udały się na pielgrzymkę do Lasek śladem bł. Matki Róży Elżbiety Czackiej.

W dalszych dniach obrad kapituła będzie zajmowała się zatwierdzeniem statutów i sprawami bieżącymi prowincji. Siostrę prowincjalną i Jej Radę powierzamy prowadzeniu Ducha Świętego i opiece Matki Bożej oraz patronów Zgromadzenia.

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »