Jubileusz 30-lecia Caritas na Syberii.

25.01.2022

Praca naszych Sióstr na Syberii jest ściśle związana z tutejszym Caritasem. Prawie 30 lat temu pierwsze Siostry naszego Zgromadzenia przyjechały do Nowosybirska na zaproszenie tutejszego księdza biskupa Józefa Wertha. Działalność Caritasu w Nowosybirsku rozpoczęła się w tym czasie, kiedy nastąpił w Rosji ekonomiczny kryzys po rozpadzie ZSRR; wtedy dużo ludzi znalazło się w skrajnej nędzy. Pierwsze projekty Caritasu były przeznaczone dla wszystkich potrzebującym pomocy. Było to możliwe, dzięki humanitarnemu wsparciu z Europy: okazano wtedy pomoc tysiącom rodzin, osobom starszym, niepełnosprawnym. Odzież i środki medyczne zostały przekazane do domów dziecka, szpitali, do sanatoriów i więzień. Szczególną troską objęto ludzi bezdomnych. Do tej służby włączyły się ofiarnie siostry św. Elżbiety. Już w 1996 roku rozpoczął swoją działalność Dom Dziecka (Prijut) św. Mikołaja – jeden z pierwszych większych projektów Caritasu, w którym od początku pracowały Siostry.

Siostry Elżbietanki pracują w Nowosybirsku w następujących dziełach Caritasu: w Domu Samotnej Matki pod wezwaniem św. Zofii, w którym przebywają młode mamy z nowo narodzonymi dziećmi, w dziecięcym klubie dla dzieci emigrantów, w jadłodajni dla biednych i starszych ludzi, w socjalnym hostelu, przez ostatnie 5 lat Caritas Diecezjalny jest pod kierownictwem naszej Siostry – Siostry Darii, dlatego można śmiało powiedzieć, że to był także nasz Jubileusz.

s. M. Karolina Krajewska

„Przez 30 lat pracy Caritasu uczestniczyłyśmy w życiu tysięcy ludzi, pomagając łączyć rodziny, wydostawać się im z nędzy i biedy, chronić od przemocy i wspierać ludzi, aby mogli rozpocząć nowe życie. Praca z potrzebującymi wymaga od nas dużo miłości i wiary, wiary w Boga i w każdego człowieka. Mając przed oczami ogrom socjalnych problemów, staramy się zawsze zauważyć godność człowieka i dla niego robimy krok do przodu otwierając nowe projekty. Praca nasza byłaby niemożliwa bez wsparcia wielu katolickich organizacji zagranicznych, szczególnie dziękujemy naszemu Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, za nieustanną pomoc materialną, moralną i modlitewną. Cieszy nas fakt, że w obecnym czasie mamy także pomoc od sponsorów z Rosji.

Czy dużo się zmieniło przez te 30 lat? Bardzo! Zmieniło się życie – pojawił się Internet, korki na ulicach, dostawa jedzenia do domu, urlop za granicą… Czy dużo się zmieniło przez te 30 lat? Praktycznie nic. Ludzie dalej cierpią, chorują, popadają w trudne sytuacje życiowe, są samotni i bezradni – ale Caritas dalej pozostaje razem ze swoimi biednymi. Na dziś realizujemy 30 projektów w 9 miastach Syberii, w których zatrudnionych jest koło 300 pracowników i wolontariuszy. Pracujemy z samotnymi matkami i z rodzinami przechodzącymi kryzysy, staramy się zapobiegać aborcji, aby chronić nienarodzone dzieci, pomagamy dzieciom z rodzin wielodzietnych i dzieciom emigrantów, wydajemy posiłki dla biednych w naszych jadłodajniach, okazujemy pomoc ludziom bezdomnym, uczymy, jak zajmować się ciężko chorymi w ich domach, pomagamy w nagłych wypadkach. Każdego roku 11000 ludzi otrzymuje od nas pomoc, gdyż miłosierna miłość i dzisiaj jest drogocennym lekiem, który goi rany i pomaga iść dalej.”

s. M. Daria Rasskazova
dyrektor Caritas Syberii

Zobacz załączone zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »