Zimowa podróż do Rosji

23.12.2021

Nasz wyjazd do Rosji został zaplanowany na grudzień, czyli na czas, gdy Nowosybirsk i cała Rosja są pokryte śnieżnym puchem, a temperatura schodzi dużo poniżej zera. Trochę bałyśmy się, że dla nas przyjeżdżających z Rzymu, to zimno może okazać się szokujące i bardziej uciążliwe niż dla Sióstr mieszkających w Nowosybirsku. Jednak pogoda była dla nas bardzo łaskawa i tylko w Nowosybirsku na powitanie termometr wskazywał -13°C, a w kolejnych miejscowościach, gdzie odwiedzałyśmy nasze Siostry było znacznie cieplej -3°C /-2°C. Naszą podróż wraz z Matką Generalną M. Samuelą Werbińską rozpoczęłyśmy 30 listopada 2021r., a w Nowosybirsku wylądowałyśmy 1 grudnia, przesuwając czas o 6 godzin do przodu. Dla nas był to bardzo duży przeskok i musiałyśmy się zaaklimatyzować w nowej strefie czasowej oraz klimatycznej. Starałyśmy się szybko odnaleźć w nowej rzeczywistości wchodząc w czekające nas obowiązki związane z wizytacją placówek w Regionie Rosja.

Nasz pobyt rozpoczęłyśmy w domu regionalnym, który był już wizytowany w pierwszej części wizytacji w czerwcu br. W Nowosybirsku miałyśmy okazję jeszcze raz spotkać się i rozmawiać z Siostrami posługującymi tam na dwóch placówkach. Po dwóch dniach pobytu w Nowosybirsku udałyśmy się do oddalonego o ok. 315 km Kujbyszewa, gdzie od 16 października 2021r. czyli zaledwie od 7 tygodni posługują nasze Siostry. Jest to „najmłodsza elżbietańska placówka” w Rosji. Następnie samolotem wraz z Siostrą Regionalną M. Karoliną udałyśmy się do oddalonej o 3.500 km Moskwy, a z Moskwy do Kaliningradu, aby dojechać na placówkę do Nesterowa znajdującego się w diecezji moskiewskiej. W Kaliningradzie miałyśmy okazję zobaczyć byłe miejsce posługi Sióstr Elżbietanek, które przed wojną pracowały na terenie Prus. Na chwilę zatrzymałyśmy się w Czerniachowsku (niem. Insterburg) przy dawnym domu dziecka, który dzisiaj jest zupełnie opustoszały, a następnie przy byłym domu prowincjalnym w Kaliningradzie (niem. Königsberg, pol. Królewiec). Budynek dawnego domu prowincjalnego w chwili obecnej należy do kościoła prawosławnego i dzierżawiony jest przez różne firmy, które mają tam swoje biura. Kolejną placówką, na którą wyruszyłyśmy do naszych Sióstr był Biołgorod w diecezji saratowskiej. Wszystkie trzy placówki: Kujbyszew, Nesterow, Biołgorad zostały otwarte w ostatnich trzech latach, dlatego były to dla nas zupełnie nowe i nieznane miejsca. Ostatnią wizytowaną placówką była Tuła w diecezji moskiewskiej. Siostry we wrześniu br. obchodziły 15 lat posługi Kościołowi w Tule.

Odwiedzając kolejne placówki miałyśmy okazję poznać miejsca posługi i działalności apostolskiej naszych Sióstr. Spotkać się z Siostrami osobiście, podzielić się doświadczeniem życia i wiary. Zauważyłyśmy jak pięknie nasze Siostry integrują się z wiernymi i wspólnie podejmują pracę dla dobra Kościoła. Siostry posługują w kaplicach i kościołach parafialnych jako zakrystianki, dbają o piękno, estetykę, wystrój i dekorację ołtarzy. Przygotowują i troszczą się o piękno liturgii, śpiew, prowadzą spotkania formacyjne dla studentów oraz katechezę dla dzieci i młodzieży przygotowując ich do sakramentów św. Nasze Siostry towarzyszą także kapłanom, którzy wyjeżdżają do chorych i samotnych parafian na wioski, aby sprawować tam Eucharystię i udzielać sakramentów św. Odwiedzają one starsze schorowane i samotne osoby w ich domach, wspierają ich duchowo, niosą potrzebną im pomoc. Siostry dzielą się swoimi talentami ucząc młodych ludzi gry na gitarze. Siostra M. Nikodema pełni urząd Diecezjalnego Członka Komisji Katechetycznej i z ramienia Komisji jest odpowiedzialna za region Kaliningradzki.

Wielką radością jest dla nas fakt, że przy placówkach, gdzie działają nasze Siostry, powstają Wspólnoty Apostolskie św. Elżbiety. Są to osoby świeckie, które pragną, tak jak my żyć duchowością św. Elżbiety. Siostry prowadzą formację dla Członków tych Wspólnot. Podczas naszego pobytu miałyśmy okazję spotkać się z tymi osobami i uczestniczyć z nimi we Mszy św. Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety składają przyrzeczenia, które odnawiają każdego roku w dniu 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas naszego pobytu miałyśmy sposobność uczestniczyć w tym pięknym i podniosłym wydarzeniu odnowienia przyrzeczeń przez Członkinie Wspólnoty.

Wierni kościoła katolickiego i duszpasterze, są bardzo wdzięczni naszym Siostrom za ich ofiarność i zaangażowanie w posługę duszpasterską. Doceniają obecność Sióstr i ich gorliwą, bezinteresowną pracę. Siostry swoją modlitwą i świadectwem życia wspierają parafian, dzielą się miłością i dobrem z innymi pamiętając o słowach Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Będąc w tych dniach w Rosji mogłyśmy zobaczyć w jaki sposób nasze Siostry starają się niestrudzenie z radością „wszystko czynić z miłości ku Bogu” (por. D 1.1).

Z całego serca dziękujemy wszystkim Kochanym Siostrom na czele z Siostrą Regionalną M. Karoliną za ich świadectwo życia, za gorliwą i ofiarną posługę na rzecz drugiego człowieka oraz za wszelkie dobro, które czynią. Ogarniamy naszą modlitwą wszystkie intencje Sióstr, prosząc aby Pan Bóg nadal błogosławił ich posłudze.

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »