Otwarcie procesu beatyfikacyjnego Matki Franciszki Werner, Współzałożycielki i drugiej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

24.11.2021

24 listopada w Bazylice św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie biskup opolski Andrzej Czaja otworzył proces beatyfikacyjny Matki Franciszki Werner, Współzałożycielki i drugiej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Z sercami pełnymi wdzięczności i radości mogłyśmy uczestniczyć w tym tak długo wyczekiwanym wydarzeniu, kiedy druga z naszych Matek została ogłoszona Służebnicą Bożą. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego odbyło się w świątyni, w której Matka Franciszka przyjęła sakramenty święte i w której spoczywają jej doczesne szczątki. Podczas pierwsza sesji, w której mogłyśmy uczestniczyć, gdyż miała charakter jawny, zostali zaprzysiężeni członkowie Komisji Historycznej, których zadaniem jest zebranie i zbadanie dokumentów na temat życia, cnót i opinii świętości Służebnicy Bożej. Przewodniczącym komisji jest biskup gliwicki ks. prof. Jan Kopiec, a jej członkami: ks. dr Mariusz Drygier oraz s. dr Aleksandra Leki CSSE. Zaprzysiężeni zostali również: biskup opolski Andrzej Czaja oraz członkowie Trybunału Diecezjalnego: ks. Waldemar Przyklenk – delegat biskupi, ks. Piotr Kutynia – promotor sprawiedliwości, ks. Maciej Skóra – notariusz aktuariusz, s. M. Weronika Glombica CSSE – notariusz pomocnik, a także s. M. Margarita Cebula CSSE – postulatorka procesu.

Po zakończeniu pierwszej sesji dochodzenia beatyfikacyjnego miała miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Andrzeja Czai. Homilię wygłosił bp gliwicki Jan Kopiec. Cieszyłyśmy się obecnością biskupa pomocniczego Pawła Stobrawy oraz licznie zgromadzonych kapłanów. Na zakończenie słowo wdzięczności skierowała do zebranych Matka Generalna. Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się do Domu Macierzystego na obiad i wspólne świętowanie przy stole. Zwieńczeniem uroczystości był kameralny koncert smyczkowy pedagogów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie, który miał miejsce w kaplicy Domu Prowincjalnego oraz prezentacja pierwszego utworu muzycznego o naszej Matce Franciszce, do którego tekst i muzykę napisała s. M. Tobiasza Jarzyna.

W tych tak ważnych i podniosłych wydarzeniach dla całego naszego Zgromadzenia wzięła udział Matka Generalna M. Samuela Werbińska wraz z Zarządem Generalnym, a także delegacje z prowincji polskich, z Norwegii, Niemiec, Szwecji i Włoch na czele z siostrami prowincjalnymi. Cieszymy się, że pomimo różnych trudności i ciągle trwającej pandemii, udało się nam spotkać w Śląskim Rzymie, w kolebce naszego Zgromadzenia, by razem świętować moment rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Matki Franciszki. Dla każdej z nas był to z pewnością czas pięknych doświadczeń, głębokich przeżyć i dobrych spotkań. Niech bł. Maria Luiza Merkert i służebnica Boża Franciszka Werner wstawiają się za nami u Boga i wypraszają potrzebne łaski dla wszystkich ich czcicieli i całego Zgromadzenia.

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »