W kraju urodzenia św. Elżbiety

08.09.2021

Po długich miesiącach oczekiwania na możliwość wjazdu na Węgry, nareszcie zostały otwarte granice. Ku naszej radości mogłyśmy zaplanować naszą podróż do Sióstr posługujących w Sàrospatak. I tak od 1 – 4 września 2021 r. towarzysząc Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej wraz z Siostrą Ekonomką M. Anną Hałabis przebywałyśmy na Węgrzech.

W pierwszym dniu wizytacji uczestniczyłyśmy we Mszy św. odprawianej w Bazylice, podczas której modliłyśmy się za dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny. We Mszy św. uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Elżbiety. Na koniec Ksiądz Proboszcz pobłogosławił uczniów klas I i poświęcił Biblię, która była prezentem dla najmłodszych uczniów. Miłym akcentem było podkreślenie przez Panią Dyrektor Szkoły faktu, że Siostry Elżbietanki w bieżącym roku obchodzą tak jak Katolicka Szkoła 10-tą rocznicę pobytu w tym mieście.

Sàrospatak, to miasto, w którym na świat przed 814 laty przyszła św. Elżbieta, Patronka naszego Zgromadzenia. Jak wyżej wspomniałam Siostry Elżbietanki posługują od 10-ciu lat wśród tamtejszej społeczności. Ich obecność jest zauważana i bardzo doceniana przez wielu mieszkańców. Siostry posługują w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Elżbiety, troszczą się o rozwój duchowy, prowadzą modlitwy, pomagają przy organizowaniu przedstawień, robieniu dekoracji, pomagają nauczycielom podczas zajęć. Siostry także obejmują opieką duchową wioski, gdzie dojeżdżają na liturgię słowa, odwiedzają chorych w ich mieszkaniach, dbają o głodnych i ubogich, którzy każdego dnia przychodzą do nich prosząc o pomoc czy ciepły posiłek. Z inicjatywy Burmistrza, Rady Miasta i jednej z rodzin powstała przy bramie Sióstr półka na chleb dla ubogich z napisem „nasz chleb powszedni”. Codziennie rano rodzina ta przywozi 10 bochenków chleba dla potrzebujących, ale też każdy może w tym miejscu zostawić żywność dla ubogich. Zadaniem Sióstr jest zatroszczyć się i zabezpieczyć żywność, aby nic się nie zmarnowało, gdyby nie było zabrane. Jednak jak Siostry mówią – wszystko znika stając się pokarmem dla potrzebujących. Nasze Siostry pracują również jako zakrystianki, zajmują się bieliznę kościelną i kielichową oraz pomagają w biurze parafialnym.

Bardzo piękną działalnością jest duszpasterstwo prowadzone wśród wiernych. Siostry od początku swojego pobytu na ziemi węgierskiej założyły Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety i Grupę bł. Marii Luizy. Obydwie Wspólnoty bardzo prężnie się rozwijają i działają na terenie parafii. Ich obecność i aktywność jest bardzo widoczna. W ostatnim czasie, gdy Siostra M. Kanizja opowiadała na spotkaniach o trudnych sytuacjach związanych z pandemią, o dotknięciu chorobą koronawirusa naszych Sióstr w różnych częściach świata, a także o działaniach Sióstr na rzecz chorych i pokrzywdzonych, Członkowie tych Wspólnot podjęli inicjatywę utworzenia grupy modlitewnej „Niezapominajka”. Każda grupa liczy 7 osób, które mają za zadanie duchowo wspierać Siostry pracujące w różnych krajach. Codziennie inna osoba z grupy modli się za wylosowaną Siostrę.

Dom Sióstr Elżbietanek jest otwarty i bardzo gościnny. Zarówno tutejsi mieszkańcy, jak też przyjeżdżający z daleka, znajdują tam cichą przystań i odpoczynek. Z gościnności Sióstr korzystają klerycy, którzy przyjeżdżają na dni skupienia, grupy, rodziny i osoby indywidualne, którzy chcą zwiedzić miasto i okolice, odpocząć w otoczeniu pięknej natury czy też spokojnie spędzić czas na modlitwie w kaplicy Sióstr lub w pobliskiej Bazylice, gdzie znajdują się relikwie św. Elżbiety.  Tym razem my także miałyśmy szczęście, nie tylko modlić się przy tak cennych dla nas relikwiach, ale wziąć je do ręki i ucałować oddając cześć naszej Patronce.  Czas naszego pobytu w tak ważnym dla nas miejscu jest wielkim wydarzeniem. To ogromna łaska dla każdej Elżbietanki móc przebywać ze św. Elżbietą w mieście jej urodzenia i modlić się w Bazylice, która prawdopodobnie dotyka fundamentów zamku, w którym do 4 roku życia mieszkała św. Elżbieta.

Podczas naszego pobytu została mianowana nowa Przełożona dla Wspólnoty Sióstr w Sàrospatak. Siostra M. Kanizja Zaborowska, która przez wiele lat z wielkim oddaniem i troską pełniła urząd Przełożonej zakończyła czas urzędowania. Matka Generalna w imieniu Zarządu Generalnego oraz Siostry ze Wspólnoty z całego serca podziękowały Siostrze Przełożonej M. Kanizji za wiele dobra, które uczyniła. Po czym Matka Generalna M. Samuela zamianowała nową Przełożoną dla tegoż Konwentu Siostrę M. Samuelę Wajdner. Siostry bardzo serdecznie przywitały Siostrę Przełożoną M. Samuelę i życzyły jej siły i darów Ducha Świętego w nowej posłudze.

Cieszymy się bardzo, że od 10-ciu lat nasze Siostry posługują w Sàrospatak, gdzie biło serce naszej Patronki. Jesteśmy wdzięczne Kochanym Siostrom za ich piękną, ofiarną i radosną posługę. Dziękujemy za czas spędzony razem podczas wizytacji, siostrzane spotkania, za wspólne modlitwy i gościnne przyjęcie. Życzymy dalszych lat wspaniałej posługi na węgierskiej ziemi, niech Dobry Bóg obdarza Kochane Siostry swoimi łaskami, błogosławi i wzbudza powołania wśród tamtejszej młodzieży.

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna
Grafika_rozy

Zobacz załączone zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »