Konferencja Plenarna

09.07.2021

Ciepło czerwcowe Rzymu i mieszkanki domu generalnego na czele z Przewielebną Matką Generalną M. Samuelą, z radością powitały Siostry Prowincjalne i Siostrę Regionalną, które przybyły na Konferencję Plenarną. Dziękujemy Bogu, że pomimo tylu trudności związanych z pandemią udało się nam spotkać i przeżyć dni obrad Konferencji.

W piątek 18 czerwca 2021 r. poranną Eucharystią, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Jan Pawłowski, rozpoczęłyśmy Konferencję. Matka Generalna M. Samuela, na plenum w serdecznych słowach przywitała wszystkie Uczestniczki Konferencji i przedstawiła sprawy, którymi miałyśmy się zajmować podczas spotkania. Jednym z głównych zadań tegorocznej Konferencji Plenarnej było ustalenie tematyki na najbliższą Kapitułę Generalną. Siostry Prowincjalne i Siostra Regionalna przedstawiły sprawozdania z życia swoich prowincji i regionu. Z pewnością głębokie dyskusje, pytania i odpowiedzi wypływające z różnych doświadczeń zdobytych w trakcie spełniania naszej posługi, ubogaciły nas nawzajem i będą przydatne w naszej dalszej posłudze.

Dnia 19 czerwca, w sobotnie przedpołudnie dotarła do nas bardzo radosna informacja. Papież Franciszek podpisał dekret uznający męczeństwo Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek, a tym samym otworzył drogę do ich beatyfikacji. Radość naszych serc wyraziłyśmy dziękczynnym „Te Deum” odśpiewanym w kaplicy. Dziękujemy Przewielebnej Matce Generalnej M. Samueli, Siostrze Radnej Generalnej M. Pauli i wszystkim Kapłanom oraz Siostrom za trud włożony w przeprowadzenie procesu.

W czasie Konferencji pomocą służyli nam kapłani zaproszeni przez Zarząd Generalny do wygłoszenia referatów związanych z naszą posługą oraz tematem przewodnim zaczerpniętym z Listu św. Jakuba: „Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość” (Jk 1,3). Ks. Prałat Janusz Aptacy zachęcał nas, by na nowo odczytać otrzymany charyzmat i odważnie, w pełnym zawierzeniu go realizować. Ojciec Robert Leżohupski OFMConv. podjął trudny temat: „Forum wewnętrzne, a nadużycia duchowe”. Na temat budowania wspólnoty zakonnej na bazie prawdy,          wzajemnego przebaczenia, miłości i wierności codziennej modlitwie mówił Ojciec Tomasz Szymczak OFMConv.

Natomiast o roli Ducha Świętego w naszej posłudze przypomniał Ks. Prałat Albert Warso. Nie zabrakło też konferencji o św. Józefie, który jest tak bliski każdej Siostrze Elżbietance. Ojciec Edward Czaja SJ przybliżył nam postać św. Józefa jako wzór wierności, pracowitości, pokory i prostoty. Przedstawione podczas konferencji tematy, nasunęły nam wiele pytań i zachęciły do ciekawych dyskusji.

Podczas Konferencji Plenarnej nie zabrakło też chwil radosnego świętowania. W tych dniach swoje imieniny obchodziła Siostra Prowincjalna M. Alicja z prowincji brazylijskiej i Siostra Prowincjalna M. Paula z prowincji wrocławskiej, a Siostra Prowincjalna M. Lucyna z prowincji włoskiej i Siostra M. Christiana z domu generalnego obchodziły swoje urodziny. Z tej też okazji miałyśmy radość odwiedzić nasze Siostry w domu prowincjalnym w Rzymie na via dell’Olmata, gdzie zostałyśmy serdecznie ugoszczone.

Prawie wszystkie Siostry, które przybyły na Konferencję Plenarną były na Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II. Uczestniczyłyśmy też w środowej audiencji generalnej z Papieżem Franciszkiem. Takie spotkania jeszcze bardziej pobudziły nas do gorliwej modlitwy za Kościół powszechny i jego pasterzy.

W dniach Konferencji Plenarnej, poza możliwością duchowego i intelektualnego ubogacenia, nie zabrakło też okazji do podziwiania piękna Bożych dzieł. W dniu wolnym od obrad – w niedzielę, byłyśmy w ogrodzie Ninfy – średniowiecznej osadzie rodu Caetanich.  Dziś jest to park krajobrazowy – „najbardziej magiczny ogród świata”. Przechodząc jego alejkami podziwiałyśmy ruiny starych budowli oraz roślinność pochodzącą z różnych stron świata. Mogłyśmy z bliska zobaczyć i zachwycać się pięknem, które stworzył Bóg.

Miłą niespodzianką był dla nas także wyjazd do Florencji. Mieszkałyśmy w domu u naszych Sióstr, które bardzo cieszyły się z naszego pobytu. Siostry przyjęły nas bardzo gościnnie. Będąc we Florencji zobaczyłyśmy wiele przepięknych miejsc i podziwiałyśmy znajdujące się dzieła sztuki. Byłyśmy w Galerii Uffizi, aby zobaczyć m.in. dzieła sztuki Botticellego, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela, Rubensa, Caravaggio i wielu innych artystów. Podziwiałyśmy również piękną fasadę katedry, która zachwyca wszystkich turystów, ale jej wnętrze jest już skromniejsze. Mogłyśmy też zobaczyć zabytkowe kościoły z przepięknymi obrazami, specyficznym wystrojem i podziwiać panoramę Florencji z tarasu widokowego. W dniach pobytu we Florencji towarzyszył nam posługą duszpasterską Ojciec Piotr Chyła CSsR.

W życiu tak bywa, że chwile radości przeplatają się z różnymi trudnymi doświadczeniami. Podczas naszego pobytu we Florencji Przewielebna Matka Generalna M. Samuela otrzymała smutną wiadomość o śmieci swojej Mamy Heleny i dlatego udała się do Polski. Uczestniczki Konferencji modlitwą towarzyszyły Matce Generalnej M. Samueli w tych trudnych dniach, a zmarłą Helenę polecały Bożemu Miłosierdziu.

Po powrocie Przewielebnej Matki Generalnej M. Samueli do Rzymu, w ostatnich dniach Konferencji Plenarnej został zatwierdzony temat najbliższej Kapituły Generalnej, który opracowały Uczestniczki Konferencji. Ponadto zostały omówione sprawy związane z przygotowaniami do beatyfikacji naszych Sióstr Męczenniczek oraz inne zagadnienia, które wymagały wyjaśnienia.

W sobotę 3 lipca br. Konferencja dobiegła końca. Mszę św. na zakończenie sprawował Ks. Andrzej Pakuła, Generał Księży Marianów. Podczas spotkania na Plenum, Matka Generalna M. Samuela w imieniu całego Zarządu Generalnego serdecznie podziękowała Siostrom Prowincjalnym i Siostrze Regionalnej za zaangażowanie i wkład pracy w czasie obrad, za szczere zatroskanie o dobro naszych Wspólnot zakonnych, za pełne nadziei spojrzenie w przyszłość i głębokie pragnienie odkrywania wielkości naszego posłannictwa w Kościele i w świecie. Na zakończenie Matka Generalna M. Samuela życzyła, aby w powierzonej nam misji umocnieniem były dla nas słowa św. Jana Pawła II, który w 1979 r. w Częstochowie m.in. powiedział: „Wasze powołanie zasługuje, dziś tak jak wczoraj, na najwyższe uznanie papieża i Kościoła. Dlatego pragnę wyrazić pełne radości zaufanie do was i zachęcić was, byście się nie zniechęcały idąc naprzód po drodze, która zasługuje na to, by ją kontynuować odważnie i z entuzjazmem. Ileż możecie uczynić dziś dla Kościoła i ludzkości! Kościół i ludzkość potrzebują waszego szczodrego daru, oddania waszego wolnego serca tak, by wzmogło potencjał miłości w świecie, który wciąż traci zdolność do altruizmu, do bezinteresownej miłości połączonej z ofiarą. Nie zapominajcie, że w rzeczywistości każda z was jest mistyczną oblubienicą Chrystusa, i to Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego”.

Dziękujemy Kochanej Matce Generalnej, Siostrom Radnym i Siostrom domu generalnego za wielką troskę i siostrzaną wspólnotę. Niech Bóg błogosławi naszemu Zgromadzeniu.

S.M. Samuela Kamińska
przełożona prowincji warszawskiej

Grafika_rozy

Zobacz załączone zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »