Pozytywna opinia Konsultorów Teologów w sprawie Służebnic Bożych Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek

26.11.2020

W dniu 24 listopada 2020 r. podczas specjalnego Kongresu Konsultorów Teologów, który odbył się w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, wydano pozytywną opinię dotyczącą męczennictwa naszych Sióstr, które poniosły śmierć męczeńską z rąk żołnierzy Armii Czerwonej na przestrzeni lutego/maja 1945 roku. Oddały one swe życie w obronie czystości własnej i innych, broniąc godności kobiety, pełniąc posługę miłosierdzia wobec współsióstr i bliźnich.

Jak wiemy Proces Służebnic Bożych Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek rozpoczął się 25 listopada 2011 r. w archidiecezji wrocławskiej, a jego zakończenie miało miejsce 26 września 2015 r., po czym Akta procesowe zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Napisana przeze mnie Pozycja pod kierunkiem relatora o. prof. dr hab. Zdzisława Kijasa dnia 19 października 2018 r. została oddana do osądu w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dnia 4 czerwca 2019 r. Konsultorzy Historycy ocenili pozytywnie Pozycję od strony jej wartości historycznej i wystarczalności do jej osądu telogicznego.

Dnia 24 listopada br. otrzymałyśmy bardzo radosną dla nas wszystkich wiadomość o pozytywnej opinii również Konsultorów Teologów. Jest to następny krok do przodu, z czego bardzo się cieszymy. Jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu wyśpiewałyśmy w kaplicy naszego domu generalnego radosne Te Deum. Relacja promotora generalnego na temat przebiegu Kongresu, łącznie z opiniami Konsultorów Teologów zostanie przekazana Kardynałom i Biskupom – członkom Kongregacji do dalszej oceny. Ostateczna decyzja w odniesieniu do wydania Dekretu o udowodnieniu męczeństwa Służebnic Bożych należy do Ojca Świętego.

Bardzo prosimy Kochane Siostry o dalszą gorliwą modlitwę w intencji pomyślnego zakończenia prac procesowych oraz o rychłą beatyfikację naszych Sióstr Męczenniczek. Niech ich wstawiennictwo u Boga wyjedna nam łaskę wytrwania do końca w wierze i w dawaniu świadectwa Chrystusowi Panu.

Siostra M. Paula Zaborowska
postulatorka generalna

 

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »