Wprowadzenie relikwii Św. Elżbiety Węgierskiej i Bł. Marii Luizy Merkert

29.10.2020

Pod patronatem Św. Jana Pawła II, dnia 22 października br., zgromadziliśmy się w toruńskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, aby złożyć Bogu cześć i uwielbienie za dar Wielkiego Papieża Polaka. Tradycją Sanktuarium jest żywy i rozwijany kult Świętych poprzez różne nabożeństwa i procesje. Dlatego też zostałyśmy zaproszone do uroczystego wprowadzenia relikwii Św. Elżbiety i Bł. Marii Luizy Merkert.W pięknym słonecznym, dniu uczestniczyliśmy w Mszy św. o godzinie 12.00, której przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, wieloletni sekretarz Św. Jana Pawła II, wraz z zgromadzonymi kapłanami, ojcami redemptorystami na czele z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, Siostrami Elżbietankami z Prowincji Toruńskiej oraz delegacją Sióstr Elżbietanek z Prowincji Warszawskiej i Wspólnotą Apostolską Św. Elżbiety. Uroczysta Eucharystia była transmitowana przez telewizję Trwam i Radio Maryja.

Metropolita lwowski w bardzo wymownej homilii, podkreślił, że Św. Jan Paweł II “kiedy trzeba było, wskazywał błędy, nawoływał do przemiany myśli, mowy i postępowania. Podnosił na duchu i umacniał nadzieję. Bronił czystości wiary, nie szedł na kompromis ze złem, lecz miał odwagę służyć prawdzie”. Historia życia Św. Jana Pawła II jest dla nas przykładem konsekwentnego dążenia do świętości. Od najmłodszych lat, aż po kres swoich ziemskich dni Ojciec Święty pamiętał o świętości często powtarzając – “Świętych należy nie podziwiać, lecz naśladować”.

Przesłanie płynące z życia Św. Jana Pawła II oraz Św. Elżbiety Węgierskiej i Bł. Marii Luizy Merkert nabiera dla nas w czasie pandemii szczególnego znaczenia – wskazuje czym jest świętość nie tylko w radościach i powodzeniu, ale przede wszystkim w cierpieniu i niepewności jutra. Wobec wyzwań jakie niesie pandemia stajemy z wiarą, a także zaufaniem wobec Bożej Opatrzności. Przekonujemy się, że świętość to nie sprawa przeszłości lecz sprawa teraźniejszości. Bóg bowiem nie tylko powołuje i wskazuje drogi postępowania, ale także przychodzi z pomocą tym, którzy pragną udać się w drogę, aby realizować Jego misję, stanąć na wysokości zadania jakie On im wyznacza. To właśnie potwierdziły swoim życiem Św. Elżbieta i Bł. Maria Luiza, które dostrzegały Chrystusa w każdym cierpiącym człowieku, niosły miłość i pociechę niezależnie od okoliczności w myśl słów znanych każdej elżbietance: “musimy innych uszczęśliwiać”. Cieszymy się, że mogłyśmy się podzielić z Toruńskim Sanktuarium relikwiami dwóch Świętych Niewiast. Dla nas Elżbietanek to wielki zaszczyt.

Na zakończenie uroczystości wspólnie wszystkie Siostry odmówiły akt ofiarowania się Matce Bożej, jak to poszczególne Zgromadzenia wprowadzające relikwie dotąd praktykowały w tym Maryjnym Sanktuarium. Prosiłyśmy Najświętszą Maryję Pannę o dalszą opiekę. Z naszych serc płynęła modlitwa wdzięczności Bogu i wszystkim Kochanym Siostrom za wielki dar spotkania, duchowej łączności i  modlitwy podczas tej pięknej uroczystości.

                                                                       Siostry Elżbietanki z Prowincji Toruńskiej

Zobacz załączone zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »