Zamknięcie procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej Siostry M. Włodzimiry Wojtczak

03.06.2020

Dnia 24 września 2017 r. w Poznaniu w kościele pw. Bożego Ciała rozpoczął się na etapie diecezjalnym proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Siostry M. Włodzimiry Wojtczak. W niedzielę, dnia 24 maja br. odbyła się sesja końcowa dochodzenia diecezjalnego, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański. W ciągu niespełna trzech lat zgromadzono potrzebną dokumentację historyczną, odszukano miejsca i osoby związane ze Służebnicą Bożą oraz przesłuchano 15 świadków w procesie. Tylko dwóch z nich pamiętało i znało osobiście Siostrę M. Włodzimirę, pozostałe osoby słyszały o niej od naocznych świadków, bądź też zaświadczyły o trwającym kulcie Służebnicy Bożej Siostry M. Włodzimiry.

Powagę uroczystości i znaczenie osób świętych w Kościele wyjaśnił we wstępie Ksiądz dr Rafał Pajszczyk – Delegat Arcybiskupi w procesie Służebnicy Bożej Siostry M. Włodzimiry. Po krótkim wprowadzeniu, życiorys Służebnicy Bożej oraz relację z przebiegu procesu, przedstawiła postulatorka Siostra M. Anna Jakubowska. Następnie członkowie Trybunału złożyli przysięgę co do wierności wykonanemu zadaniu i obowiązku zachowania tajemnicy. Po złożeniu przysięgi przedstawiono Księdzu Arcybiskupowi sporządzoną dokumentację, którą uwierzytelnił podpisem. Po podpisaniu dokumentu zakończenia procesu na etapie diecezjalnym, przysięgę „portatora” złożyła Matka Generalna M. Samuela Werbińska, która jest odpowiedzialna za dostarczenie Akt Procesowych do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Po ostatniej sesji dochodzenia diecezjalnego, odbyła się uroczysta Msza św., której również przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki wraz z Księżmi Biskupami Pomocniczymi. Wśród gości byli obecni: Pan Minister Andrzej Dera, Pan Paweł Rajski – Starosta Miasta Ostrów Wielkopolski oraz Pani Katarzyna Modrzyńska – Dyrektor DPS z Ostrowa Wielkopolskiego. Na uroczystość przybyły również Siostry Prowincjalne i Siostry Wikarie z Polskich Prowincji oraz Siostry z Prowincji Poznańskiej. Była obecna także rodzina Służebnicy Bożej i osoby, dla których jej postać jest szczególnie bliska, a wśród nich także Pani Halina, która znała osobiście Służebnicę Bożą Siostrę M. Włodzimirę, gdyż chodziła do ochronki przy parafii pw. Bożego Ciała. Ze względu na panującą pandemię, uroczystość odbyła się przy minimalnej ilości osób.

Ksiądz Arcybiskup na zakończenie homilii powiedział: „Prośmy Boga, aby wyniósł do chwały ołtarzy Siostrę M. Włodzimirę Wojtczak. Dzięki temu nie tylko Siostry Elżbietanki, ale również nasza Archidiecezja otrzymałaby – wraz ze świętą Urszulą Ledóchowską i błogosławioną Sancją Szymkowiak – silne wstawiennictwo w postaci „trójcy” osób konsekrowanych, do których moglibyśmy się uciekać w potrzebie”.

Pod koniec Mszy św., Matka Generalna M. Samuela Werbińska podziękowała wszystkim za trud związany z przeprowadzeniem procesu diecezjalnego Siostry M. Włodzimiry oraz za zaangażowanie się wielu osób w uświetnienie tej uroczystości.

Niech Służebnica Boża Siostra M. Włodzimira oręduje za nami, a my prośmy w naszych codziennych modlitwach o łaskę cudu i jej beatyfikację

S. M. Anna Jakubowska

Zobacz załączone zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »