Komunikat Przełożonej Generalnej M. Samueli Werbińskiej

15.05.2020

Komunikat Przełożonej Generalnej M. Samueli Werbińskiej w związku z zakończeniem dochodzenia diecezjalnego dotyczącego życia, heroiczności cnót i sławy świętości Służebnicy Bożej Siostry M. Włodzimiry Wojtczak (1909-1943).

Kochane Siostry, Kochana młodzieży zakonna,
Kochani Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety,

Prace przygotowawcze związane z zakończeniem procesu beatyfikacyjnego naszej Siostry M. Włodzimiry dobiegają końca, dlatego z radością informuję, że dnia 24 maja br., o godz. 12.15 w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Poznaniu, odbędzie się zamknięcie procesu beatyfikacyjnego odnośnie życia, heroiczności cnót i sławy świętości Służebnicy Bożej Siostry M. Włodzimiry Wojtczak. To właśnie w tym kościele Siostra M. Włodzimira przez kilka lat posługiwała i z wielkim oddaniem, poświęceniem troszczyła się o najuboższe dzieci w okolicy.

Po ostatniej sesji, zamykającej etap dochodzenia diecezjalnego, zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele Sióstr, przyjaciół, dobrodziejów chciałoby wziąć udział w uroczystości zakończenia Procesu, jednak trudny czas jaki przeżywamy w związku z pandemią, nie pozwala nam na to. Ze względu na zamknięcie granic, nie może też wziąć udziału w uroczystości Zarząd Generalny. Zachęcam więc Kochane Siostry, młodzież zakonną, Członków i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, dobrodziejów Zgromadzenia do łączenia się z nami i duchowego uczestnictwa w sesji zakończeniowej i we Mszy św., dnia 24 maja o godz. 12.15 za pośrednictwem internetowej Telewizji Dom Józefa: www.domjozefa.tv.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu – Metropolicie Poznańskiemu za zainteresowanie i wszelką pomoc związaną z przebiegiem dochodzenia diecezjalnego, które rozpoczęło się dnia 24 września 2017 r. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Księdza dr Rafała Pajszczyka – delegata Księdza Arcybiskupa, dziękując mu za wszelkie starania i włożony trud w prowadzenie całości prac, jak również do wszystkich Członków Trybunału Diecezjalnego i Komisji Historycznej.

Bardzo serdecznie dziękuję naszym Siostrom bezpośrednio zaangażowanym w prace związane z dochodzeniem kanonicznym, zwłaszcza Postulatorce Sprawy – Siostrze M. Annie Jakubowskiej oraz Siostrze M. Karoli Piotrowiak (Notariusz), które z wielkim oddaniem i zaangażowaniem trudziły się nad zebraniem oraz uporządkowaniem dokumentacji dotyczącej życia, działalności i sławy świętości Służebnicy Bożej Siostry M. Włodzimiry. Jestem wdzięczna Siostrze Prowincjalnej M. Kamili Paszkowiak wraz z Zarządem Prowincji za czuwanie nad całością prac procesowych oraz za przygotowanie uroczystości z okazji zamknięcia dochodzenia diecezjalnego.

Kopia Akt procesowych (oryginał jest przechowywany w archiwum Kurii Biskupiej) zostanie dostarczona do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Po otwarciu Akt i wydaniu Dekretu potwierdzającego ważność dochodzenia diecezjalnego rozpoczną się dalsze prace na etapie rzymskim. Do tego została mianowana Postulatorka Sprawy – Siostra Radna Generalna M. Paula Zaborowska, która pod kierunkiem wyznaczonego przez Kongregację Relatora opracuje Positio, czyli syntetyczne przedstawienie życia i działalności Służebnicy Bożej w celu wykazania jej sławy świętości i heroiczności cnót. Musimy pamiętać, że do beatyfikacji wyznawcy wiary, oprócz dekretu o heroiczności cnót, potrzebny jest jeszcze cud, dlatego bardzo proszę Kochane Siostry i wszystkich czcicieli Siostry M. Włodzimiry o podjęcie dalszych, intensywnych modlitw o uproszenie łaski cudu za jej wstawiennictwem.

W tym roku (prawdopodobnie jesienią) zostanie przeprowadzona ekshumacja zwłok Siostry M. Włodzimiry Wojtczak z cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim i złożenie jej doczesnych szczątków w nowym sarkofagu w kościele pw. Bożego Ciała w Poznaniu.

Siostra M. Włodzimira jest dla nas wzorem zdobywania świętości w codzienności życia i ukazuje nam, że poprzez zwykłe, codzienne posługiwanie możemy zbliżać się do Boga. Uczy nas ona, że świętość nie jest niczym nadzwyczajnym, jest to wezwanie do życia chrześcijańskiego, które ma stać się żywą księgą zapisaną konkretnymi czynami. Jej krótkie życie jest świadectwem nieugiętej wiary i całkowitego zawierzenia Bogu. Ze względu na zakaźną chorobę (gruźlica) przebywała w odosobnieniu w przytułku dla starszych, gdzie w cichości znosiła cierpienia związane z nieuleczalną chorobą i łączyła je z cierpieniami Chrystusa.

Dziękuję Wszystkim za modlitwy, za składane ofiary w intencji pomyślnego przebiegu procesu beatyfikacyjnego oraz rychłej beatyfikacji Służebnicy Bożej Siostry M. Włodzimiry. Niech nam towarzyszy jej wstawiennictwo u Boga, a przykład heroicznego praktykowania cnót niech pociąga w radykalnym naśladowaniu Chrystusa.

Wszystkim Kochanym Siostrom przesyłam serdeczne pozdrowienia z Polski i zapewniam o pamięci modlitewnej w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie pandemii.

S. M. Samuela Werbińska
przełożona generalna

 

 MODLITWA O POTRZEBNE ŁASKI

(do prywatnego odmawiania)

Wszechmogący Boże, Ty powołałeś Siostrę M. Włodzimirę, aby w elżbietańskiej wspólnocie służyła Tobie i bliźnim swoją pracą, modlitwą i cierpieniem. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z radością wypełniali codzienne obowiązki naszego stanu oraz udziel nam łaski, o którą z wiarą prosimy …..
Niech jej przykład zachęci nas do wiernego kroczenia drogą, jaką nam wyznaczyłeś
oraz pobudzi wielu młodych do całkowitej służby Tobie i Kościołowi.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 *****

Informacje o otrzymanych łaskach i wysłuchanych prośbach prosimy przesyłać na adres:
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1/4
tel. 61 853 50 60
postulator@wp.pl 

www.elzbietankipoznan.pl

 

Słowo Ks. Arcybiskupa Metropolity-1

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »