Czas łaski

09.04.2020

W obliczu pandemii koronavirusa, jaka opanowała niemalże cały świat i której doświadczamy też w naszej Ojczyźnie, pragniemy iść za przykładem naszych Matek Założycielek, które ufne w Bożą pomoc i opiekę podejmowały się służyć chorym i najbardziej potrzebującym, bez względu na panujące warunki (szerzącej się zarazy tyfusa).

Siostry naszej Prowincji od początku czynnie zaangażowały się w służbę i pomoc w różnych jej formach i obszarach. Starsze siostry trwają wiernie na modlitwie, prosząc Dobrego Boga za wszystkich dotkniętych chorobą i cierpieniem oraz za służby medyczne i wszystkich zaangażowanych w zwalczanie skutków pandemii. W Godzinie Miłosierdzia gromadzimy się całą Wspólnotą na wspólnych modlitwach i adoracji Najświętszego Sakramentu, by błagać o miłosierdzie dla świata.

W różnych miejscach prowincji, siostry na miarę swoich możliwości podejmują wielorakie działania, by pomóc w zwalczaniu pandemii. Siostry na Litwie pomagają w przygotowywaniu posiłków w jadłodajni działającej przy wileńskim Caritasie. W naszej wrocławskiej jadłodajni, z pomocą wolontariuszy, przygotowywany jest codziennie ciepły posiłek dla ok. 200 ludzi ubogich i bezdomnych. W tym przedświątecznym czasie przygotowywane są również paczki żywnościowe dla bezdomnych oraz dla ubogich rodzin, objętych przez nas opieką. W tym roku nie będzie wspólnego wielkanocnego śniadania, ale dzięki pomocy wielu wolontariuszy produkty żywnościowe zostaną dostarczone do domów, a ubodzy i bezdomni, którzy na co dzień do nas przychodzą, otrzymają paczki na miejscu. Siostry na placówkach zaangażowały się również w akcję “Zakupy dla seniora” i pomagają osobom starszym
w zrobieniu zakupów.

W ramach niesienia pomocy duchowej siostra odpowiedzialna za referat powołaniowy prowadzi rekolekcje i katechezy internetowe. Zaangażowała się również w akcję “Mój czas jest Twój”, która jest odpowiedzią na prośby wielu osób, potrzebujących w tym trudnym czasie obecności drugiego człowieka, rozmowy i wsparcia duchowego.

Nasze Domy Dziecka oraz Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze, które pełnią opiekę całodobową nad ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, zostały wsparte pomocą Sióstr z różnych zakątków Prowincji, by zastąpić pracowników, którzy w tym czasie nie mogą podjąć swoich obowiązków. Siostry pielęgniarki pracujące w państwowych szpitalach nadal wytrwale stoją przy łóżkach chorych…

W tym szczególnym dla wszystkich czasie liczy się każdy najmniejszy gest życzliwości i wsparcia. Czasem po prostu “zwykły” uśmiech i dobre słowo. Z pewnością trzeba nam nieustannie prosić Ducha Świętego
o WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA,
do której wzywał nas św. Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte: “Potrzebna jest dziś nowa «wyobraźnia miłosierdzia», której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. Winniśmy zatem postępować w taki sposób, aby w każdej chrześcijańskiej wspólnocie ubodzy czuli się «jak u siebie w domu». Czyż taki styl bycia nie stałby się największą i najbardziej skuteczną formą głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym? Bez tak rozumianej ewangelizacji, dokonującej się przez miłosierdzie i świadectwo chrześcijańskiego ubóstwa, głoszenie Ewangelii – będące przecież pierwszym nakazem miłosierdzia – może pozostać nie zrozumiane i utonąć w powodzi słów, którymi i tak jesteśmy nieustannie zalewani we współczesnym społeczeństwie przez środki przekazu. Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów.” (NMI 50).

Łączymy się z całym naszym Zgromadzeniem w modlitwie o ustanie pandemii i w bezinteresownej służbie człowiekowi potrzebującemu, wszędzie tam, gdzie go odnajdujemy.

Siostry z Prowincji Wrocławskiej

link do strony Gościa Niedzielnego – “Mój czas jest Twój”

link do strony “Akcja dla bezdomnych”

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »