Seminarium Rzymskie 26.06. – 3.08.2019 r.

09.07.2019

"Przyoblekliście się w człowieka nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga".
(por. Kol 3,10)

Siostry Seminarzystki 2019

W ostatnich dniach czerwca przyjechałyśmy do domu prowincjalnego przy via dell’Olmata w Rzymie, aby uczestniczyć w Seminarium Rzymskim. W tym roku nasza Wspólnota seminaryjna to 24 Siostry, które przybyły ze wszystkich polskich prowincji, z prowincji niemieckiej, z prowincji norweskiej, z Rosji, z Węgier oraz z Jerozolimy. Wraz z nami w odnowie duchowej bierze udział siostra juniorystka M. Aurelia z prowincji niemieckiej, która przygotowuje się do złożenia profesji wieczystej.     

Błogosławiony czas odnowy duchowej, tzw. Seminarium Rzymskie rozpoczęłyśmy uroczystą Mszą św. prosząc Ducha Świętego, aby był Przewodnikiem tych pięknych i wyjątkowych dni. Na rozpoczęciu obecna była Przewielebna Matka Generalna M. Samuela Werbińska, Siostra Radna Generalna M. Patrycja Sobinek i Siostra Sekretarka Generalna M. Anna Barełkowska oraz Siostra Prowincjalna M. Lucia wraz z Zarządem Prowincji Włoskiej. W szczególny sposób chcemy podkreślić obecność Sióstr Radnych Generalnych M. Pauli Zaborowskiej i M. Weroniki Tomczyk, które w tych dniach odnowy będą nam towarzyszyły swą obecnością i modlitwą. 

Na rozpoczęcie Seminarium, w czasie homilii o. Edward Czaja SJ zachęcił nas do pogłębienia relacji z Panem Jezusem, do wzięcia Go pod rękę i przejścia razem z Nim dotychczasową drogę naszego życia, mając otwarte oczy na wszelkie dobro jakie do tej pory otrzymałyśmy od Pana Jezusa. Podczas Eucharystii dziękowałyśmy Panu Bogu za możliwość uczestniczenia w seminarium odnowy, które jest darem danym nam przez Zgromadzenie. W czasie tych dni mamy możliwość oderwać się od codziennych obowiązków, zawodowych zajęć, aby zatrzymać się nad Słowem Boga i pogłębić swoją wiarę.

Otwierając dni odnowy duchowej Przewielebna Matka Generalna zachęciła nas do dobrego przeżycia tego czasu, który rozpoczynamy w Wiecznym Mieście. Zachęciła nas m.in. do refleksji nad pytaniem – Jakim jestem drzewem? Jakie wydaję owoce-dobre czy złe? Wskazała ponadto na działanie Ducha Świętego i uwrażliwiła nas, abyśmy były otwarte na Jego natchnienia. Na koniec poprosiłyśmy Matkę Generalną o błogosławieństwo i modlitwę za naszą Seminaryjną Wspólnotę.

Czas odnowy seminaryjnej to bogactwo spotkań z wykładowcami, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą merytoryczną, doświadczeniami i wiarą. Już w tych pierwszych dniach wykłady obejmowały między innymi zagadnienia z Pisma św. dotykające osobistego i wspólnotowego życia zakonnego, które prowadził o. Andrzej Wodka CSsR. Wykładowca zachęcał nas, abyśmy na nowo odczytały Ewangelię i swoje powołanie, pogłębiając je w relacji z Jezusem. Abyśmy zawsze były Jego odbiciem w życiu osobistym i wspólnotowym w służbie drugiemu człowiekowi. W następnych dniach o. Edmund Kowalski CSsR podczas wykładów o sumieniu rzucił światło na różne problemy w wymiarze moralnym i prawnym.

Siostry Radne M. Paula i M. Weronika na początku tych dni skupiły naszą uwagę na wybranych zagadnieniach z ascezy i ze ślubów zakonnych. Siostry dzieliły się z nami, jak głębiej przeżywać ascezę i zachęciły do wnikania w tajemnicę rad ewangelicznych.

Ważnym wydarzeniem dla nas była wizyta w naszym domu generalnym, gdzie ciepło i serdecznie przywitała nas Przewielebna Matka Generalna wraz z Siostrami mieszkającymi w generalacie. W kaplicy przed Najświętszym Sakramentem powierzyłyśmy Wspólnotę Sióstr domu generalnego i całe Zgromadzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Był to piękny czas, gdzie zgromadziła nas miłość Pana Jezusa, a my złączone w niej cieszyłyśmy się darem Wspólnoty.

Czas odnowy to nie tylko wykłady, ale to także możliwość nawiedzania kościołów, miejsc uświęconych krwią męczenników czy zabytków Rzymu. Pielgrzymowałyśmy do grobu św. Pawła, do grobu św. Agnieszki, byłyśmy na Lateranie i na schodach świętych. Odwiedziłyśmy też cmentarz polskich żołnierzy na Monte Cassino. Zwiedzałyśmy klasztor założony przez św. Benedykta, gdzie został on pochowany, a także jego siostra – św. Scholastyka. Udałyśmy się również do Gaety, gdzie znajduje się kościół p.w. Trójcy Świętej i kaplica św. Krzyża w szczelinie skalnej. W domu św. Marii Goretti uczestniczyłyśmy we Mszy św. Za wstawiennictwem młodej, ale jakże dojrzałej w wierze i odważnej świętej, modliłyśmy się o łaskę wytrwania w czystości dla nas osób zakonnych i dla młodzieży. Na koniec pielgrzymki byłyśmy w Nettuno, gdzie w kościele Santa Maria delle Grazie spoczywa ciało św. Marii Goretti.

Z wielką radością uczestniczyłyśmy w modlitwie Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem. W Jego powitaniach usłyszałyśmy ojcowskie słowa pozdrowienia skierowane do naszej grupy seminaryjnej, na które odpowiedziałyśmy z wielką radością okrzykiem i podniesieniem ręki. Uczestniczyłyśmy również w procesji idąc po ulicach miasta z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy z racji uroczystości odpustowych, które miały miejsce w parafii Ojców Redemptorystów.

Wszystkie łaski jakimi obdarował nas Pan Bóg przygotowały nas na głębsze przeżycie świętych rekolekcji, na które z radością oczekiwałyśmy. O. Mieczysław Lubomirski wprowadzając nas w rekolekcje ukazał nam Jezusa oczami św. Pawła z Listu do Koryntian. Dziś wchodzimy na “pustynię ciszy” i serdecznie prosimy o modlitwę za nas, abyśmy czas rekolekcji dobrze przeżyły i poddały się prowadzeniu Ducha Świętego.

W imieniu Sióstr Seminarzystek

 Siostra M. Fides

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »