Z Ziemi Węgierskiej

21.06.2018
Zdjęcie grupowe Węgry

Nasze Siostry już siedem lat posługują na ziemi węgierskiej w Sarospatak, w mieście, gdzie urodziła się nasza Patronka św. Elżbieta. W dniach od 12 do 15 maja 2018 towarzyszyłam Przewielebnej Matce Generalnej M. Samueli w podróży na Węgry. Odwiedziny u naszych Sióstr przebiegały w atmosferze radosnych spotkań i rozmów. Był to czas duchowego umocnienia, Siostry dzieliły się swoimi doświadczeniami z ich posługi w tym kraju, tym co cieszy i tym co smuci. Można było zauważyć, że ziarno naszego elżbietańskiego charyzmatu zasiane na tej ziemi, wydaje powoli owoce.

Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14). Nasze Siostry z radością i oddaniem wypełniają powierzoną im misję; angażują się w prace przy parafii jako zakrystianki, pomagają w biurze parafialnym, katechizują w szkole i przedszkolu, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, prowadzą modlitwy z parafianami na wioskach, odwiedzają też osoby chore, starsze i samotne w ich domach, udzielają im Komunii św. Do furty klasztornej każdego dnia pukają osoby głodne, potrzebujące pomocy, z którymi Siostry dzielą się chlebem i tym co mają, pamiętając o słowach Chrystusa: wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Co roku, podczas wakacji przy parafii organizowane są półkolonie dla dzieci, w których uczestniczy ok. 100 dzieci i to nie tylko z rodzin katolickich. Półkolonie dla dzieci są organizowane głównie po to, żeby dzieci mogły odpocząć, wyjechać, być też razem z Siostrami, poznać bliżej ich życie i działalność.

Podczas naszego pobytu spotkałyśmy się z członkami i człokiniami Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety (17 osób) i paniami z Grupy bł. Marii Luizy (25 osób). Osoby te pomagają Siostrom w ich posłudze, przygotowują paczki dla potrzebujących z okazji Świąt, wykonują różne robótki ręczne. Członkowie z tych Grup przychodzą bardzo chętnie na spotkania formacyjne, organizowane pielgrzymki, które ich ubogacają, umacniają duchowo, a św. Elżbieta pokazuje im, że ten kto dzieli się z innymi, może być prawdziwie radosnym i szczęśliwym człowiekiem.

Odwiedziłyśmy też dzieci w Szkole Katolickiej pw. św. Elżbiety, które przygotowały dla nas specjalny taniec, spotkałyśmy się z panią Dyrektor i innymi nauczycielami, którzy są bardzo wdzięczni za to, co Siostry robią i cieszą się, że Siostry są z nimi.

W drugi dzień naszego pobytu w Sarospatak miało miejsce poświęcenie trzymetrowego drewnianego krzyża, który podarował Siostrom Ksiądz Proboszcz. Został on umieszczony w ogrodzie Sióstr. Ksiądz Proboszcz wyraził ogromną wdzięczność i podziękowanie Siostrom za ich ofiarną posługę oraz za wszystko co czynią dla dobra parafii. Na poświęceniu krzyża obecna była liczna grupa parafian, którzy bardzo szanują Siostry i cenią sobie ich ofiarną posługę. Do Sióstr coraz częściej zgłaszają się i przyjeżdżają dziewczyny zainteresowane życiem zakonnym. W czasie naszego pobytu przyjechała kandydatka Cintia, która już od roku ma kontakt z naszymi Siostrami i poprosiła o przyjęcie do postulatu. Żyjemy nadzieją, że również inne dziewczęta odpowiedzą z miłością na Boże wezwanie, aby Siostry mogły kontynuować rozpoczęte dzieło w duchu św. Elżbiety i Matek Założycielek na ziemi węgierskiej.

Jesteśmy bardzo wdzięczne Panu Bogu za wszelkie dobro jakie, pomimo napotykanych trudności, dokonuje się dzięki posłudze naszych Sióstr. Dziękujemy również Księżom oraz parafianom za otwartość, życzliwość i pomoc okazywaną naszym Siostrom. Kochanym Siostrom składamy serdeczne Bóg zapłać za ich autentyczne świadectwo wiary i ofiarną pełną poświęcenia posługę. Przez wstawiennictwo św. Elżbiety, bł. Marii Luizy polecajmy Bogu posługę naszych Sióstr, prosząc dla nich o zdrowie, potrzebne łaski, szczególną pomoc Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

Zobacz zdjęcia w galerii

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »