Seminarium Rzymskie 2017

01.07.2017
Siostry seminarzystki

Z łaski Pana jest nam dane przeżywać szczególny czas odnowy duchowej, jakim jest “Seminarium Rzymskie”.

To dzięki zatroskaniu Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej wraz z Zarządem Generalnym oraz niezwykłej życzliwości i ofiarności Siostry Prowincjalnej M. Lucyny, Siostry Przełożonej M. Irminy oraz wszystkich Sióstr z Domu Prowincjalnego w Rzymie, już po raz 24 odbywa się odnowa duchowa.

Dnia 27 czerwca 2017 r., 24 Siostry z wszystkich prowincji polskich, z prowincji norweskiej, a także z Boliwii, Paragwaju i Tanzanii rozpoczęły swoją duchową formację. W dobrym przeżyciu tego czasu pomagają nam Siostry Radne Generalne: S. M. Weronika Tomczyk i S. M. Patrycja Sobinek.

Dopiero minęło kilka dni od naszego przyjazdu do Rzymu, a my już jesteśmy pełne wrażeń i wdzięczności. Czas odnowy duchowej zaczynamy rekolekcjami, dlatego prosimy o modlitwę i duchowe towarzyszenie nam w tych dniach. Prowadzącym rekolekcje jest O. Mieczysław Lubomirski SJ. W środę 28 czerwca, od porannych godzin przeżywałyśmy dzień skupienia, będący wprowadzeniem do rekolekcji. W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła uczestniczyłyśmy w Eucharystii, którą rozpoczęłyśmy rekolekcje. Słowo, jakie Pan w tym dniu skierował do nas, jest bardzo jasne i konkretne: “Za kogo Mnie uważasz?” (por.Mt 16,13-19). W homilii jak i w konferencjach wprowadzających do naszych ćwiczeń duchownych O. Lubomirski uwrażliwiał nas, abyśmy poddały się Duchowi Świętemu, nie liczyły na własne siły i zdolności, ale zaufały Panu i pozwoliły Jemu dokonywać zmian, a raczej przemian w naszym wnętrzu, by były one zgodne z zamysłem samego Boga, aby On sam ukazał nam, jaki obraz Boga nosimy w sercu. Rekolekcjonista od samego początku starał się nam przypomnieć i ukazać, że zamysłem Pana Boga jest mieć z nami relację Ojciec – Dziecko, relację bliską, intymną, przepełnioną miłością i zatroskaniem. Pragniemy wykorzystać jak najlepiej ofiarowany nam czas łaski, poddać się całkowicie prowadzeniu Ducha Świętego i Jego kierownictwu. Mamy jednak świadomość naszych ludzkich ograniczeń, słabości, a także działania złego, który próbuje niszczyć w nas obraz Boga. Dlatego prosimy o modlitwę, abyśmy owocnie przeżyły rekolekcje z pożytkiem dla naszego wzrostu duchowego, a co za tym idzie – naszego Zgromadzenia i piękniejszej służbie Chrystusowi ukrytemu w tych “najmniejszych”.

Już teraz wyrażamy naszą wdzięczność Kochanej Matce Generalnej i całemu Zarządowi Generalnemu za możliwość uczestniczenia w Seminarium odnowy duchowej oraz Drogiej Siostrze Prowincjalnej M. Lucynie, Siostrze Przełożonej M. Irminie oraz Siostrom z Domu Prowincjalnego w Rzymie za ich gościnność, serdeczność i cichą posługę każdego dnia. Niech pokój Chrystusowy wypełnia Wasze serca.

Siostry Seminarzystki

Zobacz załączone zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »