U naszych Sióstr w Boliwii i w Paragwaju

13.07.2015

Bezpośrednio po zakończeniu uroczystych obchodów Jubileuszu 25-lecia posługi misyjnej naszych Sióstr w Brazylii, w dniu 22 czerwca br. wraz z Matka Generalną M. Samuelą udałyśmy się w dalszą podróż, by odwiedzić nasze Siostry Misjonarki posługujące w Boliwii i Paragwaju.

Siostry Elzbietanki w Ameryce Lacinskiej

Zgodnie z planem, wraz z Siostrami Przełożonymi ze Wspólnot w Boliwii, a także z Siostrą Karol z Brazylii, która pracuje w Boliwii udałyśmy się przez São Paolo do Santa Cruz della Sierra. Już następnego dnia trzeba było wyruszać dalej, by odwiedzić nasze Siostry posługujące w Sucre. Harmonogram wizytacji był bardzo napięty, przewidywał jedynie 2 dni pobytu na każdej placówce, co przy dużych odległościach a także znacznej różnicy wysokości i temperatury było dla nas niełatwym wyzwaniem. Po gorących, wręcz upalnych tygodniach w północno-wschodniej Brazylii, temperatury w Boliwii i Paragwaju w nocy były bardzo niskie (5-7° C). Ale gorące i serdeczne było powitanie i przyjęcie we Wspólnotach naszych Sióstr.

Przebywając w Boliwii i w Paragwaju mogłyśmy zauważyć wiele znaków radosnego oczekiwania, a także ostatnich przygotowań do wizyty apostolskiej Papieża Franciszka. W każdej ze Wspólnot – Santa Cruz, Sucre i Guarambaré – posługują trzy Siostry. Można podziwiać to wszystko, czego w stosunkowo niedługim czasie dokonały nasze Siostry z pomocą Bożej łaski, dzięki duchowemu i materialnemu wsparciu ze strony Zgromadzenia, jak i wielu dobrodziejów, a także z jaką odwagą i gorliwością podejmują wielorakie zadania i niełatwe wyzwania w obcej im kulturze i środowisku. We wszystkich trzech Wspólnotach Siostry poświęcają swoje siły i zdolności angażując się w rozwój duszpasterstwa parafialnego, w parafiach czy poszczególnych kaplicach. Poza tym zajmują się pracą dydaktyczno-wychowaczą dzieci i młodzieży, pracują jako katechetki w apostolacie dziecięco-młodzieżowym. Angażują się w przygotowanie oprawy liturgicznej do nabożeństw, prowadzą katechezę dorosłych, grupy ministrantów; odwiedzają chorych w ich mieszkaniach z Komunią św. Siostry ze Wspólnoty w Santa Cruz, oprócz pracy w szpitalu i kościele prowadzą świetlicę dla dzieci, pracują w parafialnym ambulatorium. Również w Sucre nasze Siostry prowadzą świetlicę dla około 60 ubogich dzieci, które otrzymują tam ciepły posiłek. W Guarambaré (Paragwaj) w pomieszczeniach Centrum św. Elżbiety „Centro Santa Isabel“, Siostry Misjonarki poza prowadzeniem świetlicy i przedszkola podejmują wiele różnych inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży tego regionu, jak np. spotkania i rekolekcje dla młodzieży czy też zajęcia i zabawy podczas wakacji.

W każdej z wyżej wymienionych Wspólnot podejmowane są różnorakie inicjatywy na rzecz rozwoju duszpasterstwa powołaniowego. Dziękujemy dobremu Bogu za to, że możemy cieszyć się pierwszymi owocami tej niełatwej pracy. Obecnie w Paragwaju postulantka Claudia przygotowuje się do przyjęcia do nowicjatu, a z kolei aspirantka Paola podczas naszego pobytu w Guarambaré została przyjęta (01.07.br.) przez Matkę Generalną M. Samuelę do postulatu. Także w Boliwii jest nadzieja na pierwsze rodzime powołania, albowiem w najbliższym czasie Fabiola z Santa Cruz wraz ze Stefanią z Sucre przybędą do Wspólnoty Sióstr w Santa Cruz na tzw. czas rozeznania powołania.

Dziękując z całego serca za wszystko, co dane nam było przeżyć i doświadczyć podczas odwiedzin u naszych Sióstr w Boliwii i w Paragwaju prośmy nadal o wsparcie duchowe i materialne dla naszych Sióstr Misjonarek w niełatwej misji, która została im powierzona.

Siostra M. Edith Bremer
wikaria generalna

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »