Medal Honorowy

26.06.2013
Wręczenie medalu honorowego

Decyzją Rady Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. 29 sierpnia 2013 r. przyznano dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Poznańskiej Medal Honorowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.” Uroczyste wręczenie nastąpiło 7 czerwca br. na ręce Siostry Prowincjalnej Kamili Paszkowiak.

Przed wręczeniem medalu w imieniu Burmistrza i Rady Miasta, pan Dariusz Matuszewski – Radny Miasta powiedział:

„120 lat temu przybyły do Grodziska Wielkopolskiego Siostry Zakonne ze Zgromadzenia św. Elżbiety Prowincji Poznańskiej. Ich przybycie poprzedziły kilkuletnie starania ówczesnego proboszcza księdza Antoniego Alejskiego i radnych z grodziskiej Rady Miasta. Siostry Zakonne miały się zająć opieką nad chorymi i najbiedniejszymi mieszkańcami miasta w ich własnych domach. Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w 1919 roku nasze miasto opuściły ewangelickie Siostry Diakonistki, które przez kilkadziesiąt lat pełniły swoją posługę w Szpitalu Miejskim im. Marcusa Mosse. Już po kilku dniach ich miejsce zajęły kolejne Siostry Elżbietanki. W okresie międzywojennym istniały w Grodzisku dwa domy zakonne. Jeden z nich znajdował się przy grodziskim szpitalu, a drugi przy dawnej ulicy Zamkowej- obecnej ulicy 27 Stycznia. W tym okresie siostry zajmowały się pielęgnacją chorych w szpitalu i we własnych mieszkaniach, prowadziły ochronkę dla dzieci oraz przytułek dla starców. W czasie okupacji hitlerowskiej Siostry Elżbietanki musiały opuścić Grodzisk, pozostała jedynie siostra Adamska, która przez kilka lat usługiwała niemieckim siostrom z Czerwonego Krzyża.

W nowej rzeczywistości politycznej bywało już różnie. Siostry Elżbietanki pozbawiane zostały możliwości prowadzenia ochronki dla dzieci i przytułku dla starców. Jednocześnie ograniczano możliwość ich pracy w szpitalu, chociaż wszystkie były wykształconymi pielęgniarkami. Ostatnia Siostra Zakonna opuściła grodziski szpital około roku 1965. Nie ma co ukrywać, ale Siostry Elżbietanki przetrwały w Grodzisku dzięki ogromnej życzliwości i pomocy księdza Czesława Tuszyńskiego. Po 1990 roku Siostry Elżbietanki nie powróciły do pracy w szpitalu, ale wróciły do grodziskich szkół. Wiele z nich pozostawiło tam szereg inicjatyw, które są podejmowane do dnia dzisiejszego. Warto w tym miejscu nadmienić, że siostra Józefa Krupa, została wyróżniona w 2010 roku przez władze miasta tytułem „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Grodziska Wlkp.”.

Od samego początku swojego pobytu Siostry Elżbietanki zaskarbiły sobie wielką życzliwość i sympatie mieszkańców miasta za ich dobroć, ofiarność i poświęcenie. Przez blisko 120 lat były z nami na dobre i na złe, a wiele z nich pozostało tutaj na zawsze. Ich decyzja o opuszczeniu Grodziska Wielkopolskiego we wrześniu 2012 roku, wywołała prawdziwe przygnębienie wśród wielu mieszkańców miasta.

Przyznając Siostrom Elżbietankom z Prowincji Poznańskiej to zaszczytne wyróżnienie jakim jest „Medal Honorowy”, jednocześnie prosimy, że gdyby kiedykolwiek i gdziekolwiek było Wam źle, to powróćcie do naszego Grodziska”.

s. M. Daniela Kamieniarz
Poznań

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »