Relikwie Krwi Bł. Jana Pawła II w Nowicjacie

24.04.2013
Zdjęcie Jan Paweł II

Dzięki staraniom s. Prowincjalnej M. Kamili Paszkowiak w marcu br. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwie krwi bł. Jana Pawła II do kaplicy nowicjatu w Puszczykowie. W liturgiczną Uroczystość Św. Wojciecha – patrona Polski 23 kwietnia 2013 r., w nowicjacie w Puszczykowie podczas Mszy Świętej zostały wprowadzone relikwie krwi bł. Jana Pawła II.

Eucharystii przewodniczył ks. infułat Jakub Gil z Wadowic, który w swojej homilii min. powiedział:

 „Papież Jan Paweł II rozwiązywał trudności i przeżywał życie na modlitwie”.

„Wiara, żeby się ostała potrzebuje modlitwy”.

„Owoce życia zakonnego są o tyle o ile człowiek się modli”.

„Bez Chrystusa życie będzie puste, powierzchowne, może błyskotliwe ale nie będzie głębi”.

„Powołanie – to powołanie do życia jako realizacji Miłości”.

„Modlitwa jest siłą do rozwoju wiary”.

Ta uroczysta Msza Święta była prawdziwym, wspólnotowym dziękczynieniem Bogu za ten wielki dar jakim był pontyfikat Ojca Świętego. Dziękczynieniem za dar jakim jest zakonne powołanie i służba bliźniemu w duchu charyzmatu bł. Matki Marii. Upraszaliśmy razem z przybyłymi Siostrami Prowincjalnymi z Polskich Prowincji za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II dla naszego Zgromadzenia potrzebne łaski do wzrostu w świętości, nowe powołania do zakonnej wspólnoty oraz łaskę wierności ślubom zakonnym, aby pociągnięte przykładem bł. Matki Marii wszystkie siostry wszędzie tam gdzie posługują niosły miłość miłosierną.

Błogosławieństwo relikwiarzem na zakończenie Mszy Świętej zaprosiło nas do uczczenia nabożnym pocałunkiem relikwii błogosławionego. Ze śpiewem na ustach przenieśliśmy na stałe relikwie do kaplicy nowicjackiej, w której wspólnie modliliśmy się za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i bł. Matki Marii o nowe powołania i uświęcenie życia każdego z nas.

Teraz zaś już „nie lękajmy się! Otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi”, bo każdego dnia On przychodzi do naszych wspólnot, a wraz z Nim ze swoją wstawiennicza modlitwą nasi święci i błogosławieni patronowie.

S. M. Emilia Krzyżańska
Puszczykowo

źródło

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »