Odwiedziny w Paragwaju i w Boliwii

21.11.2012
Dzieci w Paragwaju zdjęcie grupowe

Słowa Chrystusa „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz Ap 20, 35) pięknie realizują się w posłudze naszych Sióstr Misjonarek pracujących w Guarambarè, w Santa Cruz de la Sierra i w Sucre. W tym roku towarzysząc Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w podróży do Paragwaju i Boliwii, miałam okazję po raz pierwszy spotkać się z rzeczywistością misji i pracą duszpasterską na terenach misyjnych.

Nasze Siostry posługują w dzielnicach bardzo biednych. Ludzie mieszkają w małych domkach zbitych z desek, lub wybudowanych z cegły, które najczęściej składają się z jednego pomieszczenia,  gdzie nie ma ciepłej wody, a często też i światła. Przed domem ustawione jest palenisko, na którym gotują posiłki, a całe ich życie toczy się na niewielkim podwórku. Nasze Siostry Misjonarki mają otwarte serca na potrzeby bliźnich. Angażują się w posługę duszpasterską, gdyż niekiedy jeden kapłan obsługuje kilkanaście kaplic i nie ma możliwości być blisko swoich parafian. Siostry w bardzo konkretny sposób pomagają w duchowym rozwoju tych ludzi: koordynują pracę katechistów przygotowujących wiernych do sakramentów św., prowadzą spotkania formacyjne dla młodzieży, grup misyjnych, ministrantów, a także prowadzą świetlice, gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzić czas, bawić się, grać w piłkę, jak również zjeść skromny posiłek i odrobić lekcje. Obok pracy duszpasterskiej, sprawują również opiekę nad ludźmi chorymi. W Guarambarè w Centrum św. Elżbiety Siostry założyły Ośrodek zdrowia. W Sucre Siostra pracuje w szpitalu, a w Santa Cruz de la Sierra Siostry prowadzą działalność ambulatoryjną przy kaplicach, odwiedzają ludzi chorych w domach i zanoszą im Komunię św. Odpowiadając na miłość Boga, Siostry niosą pomoc bliźnim poprzez codzienną obecność i posługę. Pod swój dach przyjmują także wolontariuszy, którzy pragną bezinteresownie pomagać ludziom chorym, biednym i potrzebującym.

Siostry przez swoją posługę realizują nasz elżbietański charyzmat, dzieląc się z ludźmi miłością miłosierną, każdego dnia pochylają się nad potrzebującymi. W myśl Konstytucji Dogmatycznej o Kościele można powiedzieć, że Siostry odnajdują się w pełni, poprzez bezinteresowny dar z siebie (por. KDK 24). Chociaż ich praca jest trudna, to jednocześnie jest bardzo piękna i niosąca wiele radości i zadowolenia. Posługa Sióstr jest doceniana przez miejscowych biskupów i kapłanów. Ksiądz Biskup Stanisław Dowlaszewicz swoją wdzięczność względem Sióstr wyraził słowami: ”Cieszymy się, że Siostry są pośród nas, że widać je i ich zaangażowanie w pracy apostolskiej. Swoją postawą ukazują, że wiedzą kim są, dla Kogo są i Kogo naśladują.” Podobnie Księża Proboszczowie wyrażali swoje zadowolenie mówiąc „to Bóg nam Siostry tutaj przysłał”. Także mieszkańcy tych regionów, doceniając posługę Sióstr okazują na różne sposoby swoją wdzięczność za ich obecność.

Dziękujemy Bogu za nasze Siostry Misjonarki, za ich posługę i prosimy dla nich o dalsze błogosławieństwo na tej misyjnej niwie. Niech Chrystus wynagrodzi ich posługę nowymi powołaniami z paragwajskiej i boliwijskiej ziemi, aby nadal rozwijało się dzieło Miłości Miłosiernej.

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna
Udostępnij:
Idź do góry
Translate »