Wszystko co czynicie
każdemu z moich braci,
czynicie Mnie –
Jestem Drogą. Prawdą. Życiem.
Miłujcie siebie
jak Ja was umiłowałem.
Po tym poznają,
że moimi uczniami jesteście.

Daj nam Panie żyć,
tak jak Ty żyłeś na ziemi.
Daj nam Panie być –
być prawdziwie dziećmi Twymi.
Ty – Ty jeden wiesz,
czego nam naprawdę trzeba,
Ty jeden wiesz.

Cóż za nagrodę
chce każdy z was otrzymać,
gdy miłujecie tych, którzy was miłują.
Miłujcie wszystkich,
i waszych nieprzyjaciół.
Miłujcie wszystkich,
tych, którzy wam źle życzą.

Daj nam Panie być –
być światłem na tej ziemi.
Daj nam Panie nieść –
nieść dobro między złymi.

Ty – Ty jeden wiesz,
ile serca nam potrzeba,
Ty jeden wiesz.