Parę słów o naszej poezji

Słowo wstępne do tomiku “Być śladem dobroci Boga” – wybór poezji sióstr elżbietanek polskich prowincji

Jubileusz 800-lecia urodzin św. Elżbiety Węgierskiej, stał się okazją do wydania na płaszczyźnie międzynarodowej wielu publikacji dotyczących jej życia i przybliżenia jej sylwetki. Życie duchowe Elżbiety rozwijało się dzień po dniu w głębokim zjednoczeniu z Bogiem na modlitwie i kontemplacji, wydając obfite owoce. Dziedzictwo duchowe  tej niezwykłej kobiety, księżnej Turyngii z XIII wieku, patronki dzieł miłosierdzia, przetrwało przez wieki i żyje nadal w Kościele i w świecie.

Jedną z publikacji jest niniejszy tomik wierszy napisanych przez Siostry naszego Zgromadzenia. Wiersze te powstawały z różnych okazji i w różnym czasie, a teraz ujrzały światło dzienne. Wyrażają one uwielbienie Boga za wszystko co uczynił i czyni dzięki swej wszechmocy, zarówno we wszechświecie, jak i w duszy ludzkiej, w której mieszka Bóg. W jakimś stopniu są też poetycką próbą przybliżenia charyzmatu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, które od 165 lat za wzorem swej wielkiej Patronki służy najbardziej potrzebującym w duchu miłości miłosiernej. Świat ducha nigdy się nie starzeje a rozumieją go ci, którzy bezwarunkowo i pokornie przyjmują wolę Bożą.

Zbiór wierszy jest też pewnym wyrazem uczczenia św. Elżbiety i przypomnienia jej duchowego przesłania: z tego, co posiadamy radośnie i chętnie winniśmy udzielać innym oraz czynić dobro ze względu na Chrystusa naszego Oblubieńca. Jej heroiczna postawa wobec chorych i potrzebujących, którym służyła z wielkim poświęceniem, wyrażona w słowach: powinniśmy innych uszczęśliwiać, tzn. dzielić się dobrem z drugim człowiekiem jak chlebem, znalazły odbicie w realizacji naszego charyzmatycznego posłannictwa. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze (Ga 6, 10).

Jubileuszowe obchody poświęcone św. Elżbiecie zbiegają się z przygotowaniami do beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Merkert – Współzałożycielki Zgromadzenia. Te dwa niezwykłe wydarzenia są dla nas pewnym znakiem działania Opatrzności Bożej, gdyż postać św. Elżbiety towarzyszyła Matce Marii od wznowienia działalności Zgromadzenia. Ufamy, że jubileusz 800-lecia urodzin św. Elżbiety i wyniesienie do chwały ołtarzy Matki Marii, przyczyni się do pogłębienia naszej wiary i umocnienia postawy miłosierdzia.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Siostrom Autorkom, za przekazanie i udostępnienie swojej twórczości do druku. Wczytując się w treść zawartych w tomiku wierszy, które stanowią „pokarm” dla duchowego rozwoju i pobudzają do refleksji, cieszymy się talentem każdej Siostry, która obdarzona przez Boga darem twórczości literackiej, potrafi dobrze go wykorzystać i dzielić się nim z innymi. W ten sposób nie tylko osobiście przeżywa ona swoją wiarę, ale dzieląc się inspiracjami zaczerpniętymi na  modlitwie, poprzez poezję może docierać do wnętrza drugiego człowieka.

W poczuciu szczerej wdzięczności, pragnę serdeczne podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego zbioru wierszy. Dziękuję Drogiej Pani Profesor Bożenie Chrząstowskiej, która wiersze wybrała, uporządkowała tematycznie i napisała do nich przedmowę. Niech Dobry Bóg wynagrodzi swoją łaską wszelki wysiłek włożony w przygotowanie tego wydania. Serdeczne podziękowanie składam również Kochanej Siostrze Prowincjalnej M. Asumpcie Balcerzak, za całość trudów związanych z wydaniem zebranych wierszy. Pragnę podziękować także tym wszystkim, którzy nie zostali wymienieni imiennie, ale pomagali przy współtworzeniu tego tomiku. Niech św. Elżbieta i Czcigodna Służebnica Boża Maria Merkert, wypraszają u tronu Boga potrzebne łaski dla wszystkich Sióstr, przyjaciół i dobrodziejów naszego Zgromadzenia. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać!

Niechaj duch Twój o św. Matko Elżbieto, żyje nadal w sercach naszych.


                                     S.M. Samuela Werbińska
przełożona generalna

Idź do góry
Translate »