Poświęcenie Domu Zakonnego w Wietnamie

01.07.2024

W dniach 22 maja - 23 czerwca br. towarzyszyłam Matce Generalnej M. Rafaeli w wyjeździe do dalekiego Wietnamu. Miejscem naszego pobytu było miasto Nha Trang, położone na wybrzeżu Morza Południowochińskiego, do którego od ponad 10 lat przyjeżdżają nasze Siostry z Prowincji Norweskiej na rekolekcje powołaniowe.

Ludność w tym regionie w dużym procencie stanowią ubogie rodziny utrzymujące się z rybołówstwa, gastronomi i handlu. Ich charakterystyczną cechą jest duża religijność i szacunek do każdego wyznania. Religie tutaj wzajemnie się przenikają, tworząc niezwykły koloryt społeczeństwa. Sąsiedzi buddyści często uczestniczą w celebracjach chrztów, komunii świętej w kościele katolickim na zaproszenie swoich przyjaciół i odwrotnie. Około 9,5 procent społeczeństwa, stanowią chrześcijanie. W samym Nha Trang jest 6 kościołów katolickich oraz kuria biskupia. Jest to „mała cząstka” Kościoła Powszechnego, która odznacza się wielkim dynamizmem wiary. Uczestnicząc w życiu tutejszych parafii da się zauważyć wielkie zaangażowanie ludzi w przygotowanie liturgii, dekoracji świątyń, katechizację dzieci i młodzieży. Jest to niezwykle piękna „cząstka” Kościoła.

Nasz pobyt w Nha Trang związany był z założeniem tutaj placówki misyjnej. Plany utworzenia domu w Wietnamie były projektem poprzedniej Matki Generalnej M. Samueli, która włożyła wiele wysiłku i starań w zrealizowanie tego zamiaru. Za to zaangażowanie składam serdeczne Bóg zapłać. Niech sam Pan Bóg wynagrodzi wszystko swym błogosławieństwem.  Jednak dopiero rok 2024, otworzył nam możliwości urzeczywistnienia tych planów. Od pierwszego dnia naszego pobytu w Nha Trang uczestniczyłyśmy spotkaniach, które dotyczyły uroczystości poświęcenia naszego domu zakonnego wraz z kaplicą p.w. św. Elżbiety oraz dziękczynnej Mszy Świętej w pobliskiej parafii. Zarówno Ksiądz Biskup jak i Proboszcz franciszkańskiej Parafii św. Antoniego, na terenie której znajduje się nasz dom, pozytywnie przyjęli prośbę o przyjęcie naszego Zgromadzenia do wspólnoty diecezji. Uroczystość poświęcenia domu została zaplanowana na dzień 10 czerwca br. o godz. 10.00. Wzięli w niej udział Ksiądz Biskup Joseph Huynh Van Sy, ordynariusz diecezji Nha Trang wraz z pracownikami kurii, Matka Generalna M. Rafaela Fischbach, Siostra Radna Generalna M. Katarzyna Mróz, nasze Siostry rozpoczynające swoją posługę w tym miejscu: Siostra M. Elżbieta Grzymska, Siostra M. Natanaela Hess, Siostra M. Mikaela Thi Trang Nguyen, Ksiądz Carlo i Jego Rodzice wynajmujący nam dom, oraz nasi najbliżsi sąsiedzi. Po wspólnej celebracji wszyscy obecni udali się na posiłek, który był przygotowany na parterze naszego domu. Kolejnego dnia po pierwszej Mszy Świętej w naszej kaplicy, na urząd przełożonej konwentu w Nha Trang została mianowana Siostra M. Elżbieta Grzymska, która z radością przyjęła tą posługę dla dobra pierwszej wietnamskiej wspólnoty. Kolejnym ważnym wydarzeniem, było wprowadzenie Sióstr do wspólnoty parafialnej. Dokonało się to 18 czerwca br. podczas Mszy Świętej Jubileuszowej 25-lecia Kapłaństwa Księdza Carlo. Uroczystość ta połączyła te dwie okazje. Matka Generalna wraz z Siostrami uczestniczyły w procesyjnym wejściu do świątyni, Siostry zostały przedstawione całej społeczności tutejszego Kościoła i zaproszone do współpracy z duszpasterzami. Po zakończonej liturgii, rozpoczęło się świętowanie na terenie przykościelnym. Była to agapa, ze śpiewem, występami grup parafialnych, tańcem i spotkaniami przy wspólnym stole. Głęboko w naszych sercach, zapisała się wielka życzliwość i serdeczność parafian wobec nas, nieznanych im jeszcze Sióstr.  W piątek 21 czerwca br. w Kaplicy św. Elżbiety w Nha Trang, nasze Siostry z Wietnamu, odmówiły akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i złożyły w Nim wszystkie wyzwania rozpoczynającej się misji prosząc, żeby to On kształtował ich serca i kierował ich posługą w tym wyjątkowym kraju.

W tym miejscu dziękuję Kochanej Matce Generalnej M. Rafaeli za możliwość, towarzyszenia Jej podczas wyjazdu do Wietnamu. Jest to dla mnie wyjątkowe doświadczenie piękna Kościoła Powszechnego, który niesie Dobrą Nowinę po krańce świata. Dziękuję również Siostrze Przełożonej M. Elżbiecie, Siostrze Natanaeli i Siostrze Mikaeli za doświadczenia, które dzieliłyśmy w tych pierwszych tygodniach pobytu na wietnamskiej ziemi, oraz za siostrzaną wspólnotę. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tym rozpoczynającym się dziele. Polecamy nasze Siostry i misję w Wietnamie, modlitwie wszystkich Kochanych Sióstr.

s.M. Katarzyna Mróz
radna generalna
Grafika_rozy

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »