Listopad 2023 Święta Elżbieta – wiara i posługa

01.11.2023

„Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”
(J 15,5).

“Elżbieta jest świadkiem miłosierdzia, które oznacza uważne patrzenie i wrażliwą empatię. Dostrzega ona drugiego człowieka i jego sytuację życiową oraz działa zgodnie z potrzebą” (Br. S. Federbusch). Przez swoje życie stała się ona symbolem chrześcijańskiej miłości bliźniego, czyli tej miłości, która wpatrzona w Chrystusa, obdarzona zostaje miłosiernym spojrzeniem na bliźniego i rozpoznaje w nim samego Boga. Jej słowa: «Powinniśmy innych  uszczęśliwiać», świadczą o sercu wypełnionym głęboką radością, która ukazuje, że jej wyczerpująca służba chorym nie jest wyrazem tylko czysto ludzkiej bezinteresowności, ale konsekwencją jej bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Autentyczna i żywa wiara sprawia, że nasze życie i nasze posłannictwo stają się obrazem Ewangelii, dzięki której my, nią żyjący, stajemy się głosicielami Królestwa Bożego w świecie.

Papież Benedykt XVI powiedział w jednej ze swych homili: „W postaci św. Elżbiety widzimy, jak wiara, przyjaźń z Chrystusem rodzą poczucie sprawiedliwości, równości wszystkich ludzi, praw innych, jak rodzą miłość, miłosierdzie. A z tej miłości wypływa również nadzieja, pewność, że jesteśmy kochani przez Chrystusa i że miłość Chrystusa nas oczekuje. Sprawia, że potrafimy naśladować Chrystusa i dostrzegać Chrystusa w innych.
Święta Elżbieta zaprasza nas do odkrywania na nowo Chrystusa, do kochania Go, do wiary, a przez to do odnajdywania prawdziwej sprawiedliwości i miłości”.

Do refleksji:

  • Czy moja pobożność jest owocna w posłannictwie według naszego charyzmatu?

Do pogłębienia tematu formacji: Lektura o życiu św. Elżbiety

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »