Dziękczynienie w Warszawie

23.11.2022

„Powołanie zakonne jest jednym z najpiękniejszych wśród wszystkich, jakimi przemówiła do nas i stale przemawia Ewangelia. Temat ten znajduje szczególne wcielenie w Maryi, która powiedziała o sobie: “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Myślę, drogie siostry, że słowa te znalazły swoje głębokie echa w powołaniu i profesji zakonnej każdej z was.” (św. Jan Paweł II do sióstr zakonnych na Jasnej Górze 1979 r.)

W sobotę 19 listopada br. w domu prowincjalnym w Warszawie dziękowałyśmy Bogu za dar powstania naszego Zgromadzenia i za beatyfikację Siostry Marii Paschalis Jahn i IX Towarzyszek oraz za rzesze sióstr, które zrealizowały swoje powołanie do życia konsekrowanego w naszej rodzinie zakonnej przez 180 lat jej istnienia. Na wspólnym świętowaniu zgromadziły się licznie siostry z wszystkich placówek na czele z Siostrą Prowincjalną M. Samuelą Kamińską. Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ojciec Łukasz Woźniak Prowincjał Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej w koncelebrze z Księdzem Prałatem Januszem Bodzoniem Kanclerzem Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warszawskiej.

Msza Święta jubileuszowa miała uroczysty charakter. Podczas procesji na wejście siostry zaśpiewały pieśń poświęconą Błogosławionym Męczenniczkom Elżbietańskim: „Dzięki Ci Wszechmogący, Panie w koronie z cierni. Żeś do raju zaprosił, dziesięć Sióstr Tobie wiernych”. Cała liturgia przeniosła nas duchowo do Wrocławia, gdzie nie tak dawno przeżywałyśmy Uroczystość Beatyfikacji. „Msza Święta jest ofiarą dziękczynienia. I tak dzisiaj dziękujemy za osobiste powołanie każdej siostry, które jest ofiarą miłą Bogu przez kolejne 180 lat istnienia Zgromadzenia, ale też dziękujemy za wyjątkową ofiarę życia Sióstr Męczenniczek, które złączyły się w sposób doskonały z ofiarą Jezusa Chrystusa”- tym komentarzem Celebrans rozpoczął naszą modlitwę. Podczas homilii skierował do nas słowa zachęty do rozpalenia na nowo charyzmatu, jakim obdarzył nas Pan Bóg. Ten charyzmat jest głęboko w sercu każdej siostry elżbietanki i posyła nas również dzisiaj do „Kościoła poranionego i brudnego na peryferiach świata, aby dotykać cierpiącego Chrystusa w osobie ludzi najbardziej odrzuconych i zagubionych” jak mówi Papież Franciszek w Evangelium Gaudium. ”. Nawiązując do wyniesionych na ołtarze Sióstr Męczenniczek, Celebrans podkreślił ich gotowość służby i wierność powołaniu oraz odwagę, która sprawiła, że pozostały na swoim posterunku miłości aż do męczeństwa. Podczas dziękczynienia wyśpiewaliśmy uroczyste Te Deum laudamus, wychwalając Boga za wielkie rzeczy jakie uczynił naszemu Zgromadzeniu przez 180 lat oraz za wzór Błogosławionych Męczenniczek Elżbietańskich, tak potrzebnych Orędowniczek na obecny czas wojny i przemocy w różnych zakątkach świata. Po Mszy Świętej wszyscy goście udali się na dalsze świętowanie do refektarza zakonnego. Dziękujemy Siostrze Prowincjalnej M. Samueli, Siostrze Wikarii M. Benedykcie i Wspólnocie domu prowincjalnego za przygotowanie tej doniosłej Uroczystości.

„Siostry elżbietanki nie przeminęły, żyją i pragną dziś naszej świętości. Błogosławione siostry elżbietanki wzywają dziś, by nie chować światła swojej wiary „pod korcem” oraz by w sercu każdego zagościło pragnienie świętości, które będzie kształtowało nie tylko nasze prywatne życie, ale wpływało na kształt całych społeczności. Siostro Paschalis módl się za nami, byśmy w świat, w którym jest tyle zła i nienawiści potrafili wnosić miłość!” (Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny)

Zobacz zdjęcia z uroczystości

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »