Tam, gdzie rodzi się życie

10.11.2021

Umieszczając przedmowę Matki M. Samueli Werbińskiej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety do powieści historycznej o. Zdzisława Kijasa „Tam, gdzie rodzi się życie", mamy nadzieję, że wydanie audiobooka tej książki zapewni autorowi dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Niniejsza powieść historyczna o kobietach XIX wieku powstała z wielkiego pragnienia ukazania duchowości czterech kobiet Dolnego Śląska: Klary Wolff, Marii Luizy Merkert, jej siostry Matyldy oraz Franciszki Werner. Ojciec Zdzisław Kijas zwraca uwagę na bogate sylwetki duchowe Założycielek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, na ich szczególne cechy charakteru, które stały się inspiracją do późniejszego działania. Pracowitość, pokora, pełna miłości i poświęcenia postawa, z jaką Śląskie Samarytanki niosły pomoc potrzebującym, od samego początku cechowały ich apostolską posługę. Co więcej, silne pragnienie pielęgnowania „cierpiących członków Chrystusa” w duchu miłości miłosiernej i połączone siły Klary Wolff oraz jej Towarzyszek, przyczyniły się do powstania w 1842 r. nowego Zgromadzenia, którego duchowość ukierunkowana jest na kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. W 1850 r. Maria Luiza Merkert i Franciszka Werner obrały za Patronkę dla swojej apostolskiej działalności św. Elżbietę, aby za jej wzorem służyć z całkowitym oddaniem najbardziej potrzebującym, według słów Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Autor niniejszej książki w sposób bardzo jasny i obrazowy opisuje życie czterech młodych kobiet, które miały istotny wpływ na kształtowanie się w pierwszej połowie XIX wieku Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety i jego duchowości. Ojciec Kijas barwnie opisuje wygląd zewnętrzny, charaktery, marzenia Założycielek Zgromadzenia, ich codzienną posługę oraz sposób reagowania na różne sytuacje, z którymi przyszło im zmagać się w życiu. Celem lepszego zrozumienia okoliczności, w jakich tworzyła się nowa Wspólnota zakonna, która jako zamysł Boży odczytała swój charyzmat posługi wśród najbiedniejszych chorych, Autor przybliża także tło historyczne i społeczne miasta Nysy, które stało się miejscem narodzin Zgromadzenia. Kolejną ciekawą rzeczą, na którą Autor zwraca uwagę, jest dojrzewanie człowieka samotnego do przyjęcia ofiarowanej mu ze strony innych osób pomocy.

Edycja książki „Tam, gdzie rodzi się życie” zbiega się ze 175. rocznicą powstania Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, ale i z 200. rocznicą urodzin dwóch jego Założycielek — bł. Marii Luizy Merkert i Franciszki Werner, dlatego w pierwszym rzędzie skierowana jest ona do młodzieży zakonnej, do wszystkich Sióstr Elżbietanek oraz do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Ufamy, że niniejsza pozycja stanie się również cenną pomocą w pogłębianiu elżbietańskiej duchowości i znajomości historii Zgromadzenia. Ze względu na lekką formę przekazu, może być dobrą lekturą dla wszystkich, którzy wezmą ją do ręki — zarówno dla osób młodych, jak i starszych, a także dla tych, którzy zastanawiają się, jak pięknie, wartościowo i owocnie przeżyć swoje życie. Treść książki może nauczyć człowieka jak wychodzić do bliźnich, ale też jak służyć pomocą, nawiązywać relacje, a w zetknięciu z trudnościami — jak zachować wewnętrzny pokój i niestrudzoną chęć niesienia pomocy. Zarysowany krajobraz Dolnego Śląska zapewne zainteresuje wielu jego mieszkańców i pozwoli przenieść się myślami do XIX-wiecznej Nysy.

Oddając w ręce Czytelników książkę zatytułowaną „Tam, gdzie rodzi się życie” autorstwa Ojca Zdzisława Józefa Kijasa, mamy nadzieję, że każdy znajdzie w niej coś, co go zainteresuje, zachwyci, skłoni do refleksji. Może ktoś z woli Bożej i przy dobrej lekturze tej książki odczuje pragnienie zmiany dotychczasowego życia, odczyta powołanie do życia tą duchowością w świeckim stanie, a może wręcz do ofiarowania swojego życia Bogu na wzór elżbietańskich Założycielek. Autentyczne świadectwo innych wciąż pociąga, poucza, nadaje kierunek, dlatego również dzisiaj, choć żyjemy w XXI wieku i w odmiennych okolicznościach oraz warunkach, to wciąż potrzebujemy tych, którzy nas umocnią, dodadzą odwagi do głębszego i lepszego przeżywania swojego życia.

Siostra M. Samuela Werbińska przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Rzym, 17 listopada 2016 Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

Link do audiobooka na naszym kanale YouTube

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »