Żywa pamięć o siostrze M. Monice Gojtowskiej w Kowalewie Pomorskim

04.01.2021

W Jubileuszowym Roku 100 – lecia pobytu Sióstr Elżbietanek w Kowalewie Pomorskim, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym mieście utworzył nowy punkt pomocowy, jakim jest Dzienny Dom Pobytu im. Siostry Moniki – Teresy Gojtowskiej.

Ta doniosła, a jednocześnie – ze względu na trwającą epidemię koronawirusa – skromna w obchody uroczystość, odbyła się 30 grudnia 2020 r. Wybór Patrona w osobie naszej współsiostry dla tego domu, jest dla nas wielkim zaszczytem. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęłyśmy z wielkim wzruszeniem i radością.

Otwarcia domu dokonał Burmistrz Miasta p. Jacek Żurawski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wybór Siostry Moniki był potrzebą i życzeniem mieszkańców miasta jak i gminy, którym Siostra służyła przez 60 lat swojego pobytu w Kowalewie. Wspomniał, że osobiście, w dzieciństwie, również korzystał z jej pomocy medycznej. Zapewniał, że instytucja nazwana jej imieniem będzie przez wiele lat służyć okolicznym mieszkańcom. Wyraził też nadzieję, że patronat Siostry Zakonnej wzbudzi w niejednej, zwłaszcza młodej osobie, refleksję nad przeżywaniem swojego życia nie tylko w wymiarze materialnym, ale i duchowym.

Serdeczne słowa wdzięczności, radości i gratulacji z otwarcia Dziennego Domu Pobytu, skierowała także do wszystkich zebranych Przewielebna Siostra Prowincjalna M. Katarzyna Pawlak. Wspomniała, że Siostra Monika pięknie zapisała się w historię tej społeczności. Jej ofiarne serce i miłość do drugiego człowieka, w 2008 roku zostały docenione tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kowalewa Pomorskiego, a obecna uroczystość pokazuje, że pamięć o Siostrze Monice jest wciąż bardzo żywa. Otwarcie Domu Dziennego Pobytu jest bardzo ważnym wydarzeniem i z tej okazji Siostra Prowincjalna życzyła niegasnących sił, empatii, wytrwałości i Bożego Błogosławieństwa w realizacji tej cennej inicjatywy.

Wspólną modlitwę Ojcze nasz… poprowadził Proboszcz miejscowej Parafii Ks. Kanonik Piotr Igielski, który też poświęcił nowy obiekt. Do przecięcia symbolicznej wstęgi zaproszona została Siostra Prowincjalna M. Katarzyna, p. Zyta Szymańska – kierownik MGOPS-u, Ks. Kanonik Piotr Igielski i p. Burmistrz Jacek Żurawski. Wydarzeniu temu towarzyszyła podniosła atmosfera i serdeczne wzruszenie wszystkich zebranych, a nam – wdzięczność Bogu za piękne świadectwo życia i posługi naszej Współsiostry w Kowalewie Pomorskim.

Zobacz zdjęcia

Siostry z Torunia

Grafika_rozy

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »