Pozdrowienia od naszych Sióstr z Tanzanii

01.11.2018

W dniach od 11 do 23 października 2018 r. wraz z Matką Generalną M. Samuelą przebywałam z wizytą u naszych Sióstr, które od 7 lat posługują na kontynencie afrykańskim, a dokładnie w Tanzanii.

siostry podczas modlitwy

Po długim locie z Rzymu przez Amsterdam do Klimandżaro rozpoczęłyśmy nasze odwiedziny u Sióstr na placówce w Arusha. Od roku 2014 znajduje się tutaj dom formacyjny dla Sióstr Nowicjuszek i Juniorystek oraz dom rekolekcyjno-wypoczynkowy. Nasza placówka znajduje się niedaleko wielkiej góry Meru (4566 m), 70 km na zachód od Kilimandżaro (5895 m). Arusha jest bardzo dobrą lokalizacją na nowicjat, juniorat, na wypoczynek ze względu na piękno miejsca i spokój otoczenia (ziemia jest tutaj bardzo urodzajna i nie brakuje wody). W przyszłości jednak te dwa etapy formacyjne muszą być rozdzielone.

Siostra Przełożona M. Ines, Siostra Mistrzyni M. Zofia i Siostry Juniorystki w Arusha prowadzą duży ogród, z czego mogą się utrzymać, poza tym pracują wśród dzieci, młodzieży, katechizują i w każdą niedzielę przygotowują liturgię na Mszę św. z dziećmi. Szczególną troską i opieką ogarniają dzieci z ubogich rodzin, które przychodzą na świetlicę do naszego domu. Siostra M. Magdalena i Siostra M. Lucy studiują w Instytucie Lumen Christi. S.M. Magdalena jest na 9 miesięcznym kursie formacyjnym w ramach przygotowania do ślubów wieczystych, a S.M. Lucy uczęszcza na 3 miesięczny kurs katechetyczny. Siostry są bardzo zadowolone i wdzięczne Zgromadzeniu, że mogą pogłębić nie tylko swoją wiedzę religijną, ale również wiarę.

Ważnym punktem podczas naszego pobytu w Arusha była uroczystość pierwszej profesji naszych dwóch Sióstr Nowicjuszek: Siostry M. Cecili i Siostry M. Agaty. Siostry Nowicjuszki po udzieleniu błogosławieństwa przez Rodziców udały się w procesji do kościoła parafialnego Ojców Franciszkanów. Liturgii eucharystycznej, która trwała 5 godzin przewodniczył Ksiądz Proboszcz w koncelebrze dwóch księży i diakona. Po Mszy św., Siostry Neoprofeski, ich Rodziny i parafianie uczestniczyliśmy w radosnym świętowaniu na placu przed domem Sióstr. Dzień ten przeżyliśmy w duchu wielkiej radości i wdzięczności, a przy śpiewie, tańcach afrykańskich, dźwiękach różnych instrumentów muzycznych młodzież zakonna różnych Zgromadzeń wyraziła radość i wdzięczność Bogu za dar powołania do życia zakonnego.

Następnego dnia udałyśmy się w drogę do Ushirombo/Maganzo (sucha część kraju, brakuje wody, prądu), oddalonego ponad 900 km od Arusha, gdzie znajduje się Centrum Medyczne oraz Dom Formacyjny dla postulantek i aspirantek.

Na drugi dzień po przybyciu do Ushirombo, obchodziłyśmy Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej Siostry Przełożonej M. Chiary Lipiński. Wspólnie z Jubilatką dziękowałyśmy dobremu Bogu za dar jej życia i powołania, za wszystko czego Pan Bóg dokonał w jej życiu na przestrzeni 25 lat. Niestety, Siostra M. Chiara ze względów zdrowotnych poprosiła o powrót do swojej prowincji (Niemcy). W tym miejscu z całego serca pragnę podziękować Siostrze M. Chiarze za jej 7-letnią pełną oddania, miłości i poświęcenia posługę związaną z organizacją i otwarciem Centrum Medycznego (Health-Centre) pw. św. Ojca Pio, które dzięki ogromnemu wysiłkowi naszych Sióstr Misjonarek, dzisiaj już bardzo dobrze funkcjonuje. Aktualnie w Centrum, poza naszymi Siostrami (S.M. Wiktoria, S.M. Benedykta, S.M. Edyta i S.M. Lucia) pracuje ok. 50 personelu medycznego. W budynku mieszczą się sale dla chorych, szczególnie na malarię, laboratorium, apteka, przychodnie, gabinet do szczepień i kontrolnych badań dzieci, gabinet ginekologiczny, porodówka, sala operacyjna. Trzeba podkreślić, że od marca 2018 roku dokonano już 61 operacji. Miejscowa ludność od wielu lat z cierpliwością i utęsknieniem czekała na tę formę pomocy. Widzimy, że Centrum Medyczne w Ushirombo jest bardzo potrzebne i jest wielką pomocą dla tutejszych mieszkańców.

Następnego dnia Matka Generalna M. Samuela mianowała nową Dyrektor Szpitala Siostrę M. Wiktorię Goska, a obowiązki przełożonej domu powierzyła Siostrze M. Luci Hałabis, natomiast Siostrze M. Monice Nowickiej została przedłużona odpowiedzialność za formację aspirantek i postulantek. Aktualnie w Ushirombo w domu formacyjnym przebywa jedna postulantka i jedna aspirantka, poza tym kilka dziewcząt ma stały kontakt z Siostrami i myśli o życiu zakonnym. Polecamy wszystkie dziewczęta modlitwom Sióstr i módlmy się o wytrwanie w powołaniu. Siostra M. Monika, która zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą, duszpasterstwem powołaniowym przygotowała z młodzieżą z parafii inscenizację ewangeliczną o pannach mądrych i głupich, która na nas wszystkich wywarła głębokie wrażenie.

Siostry z Ushirombo, oprócz posługi w Centrum Medycznym pomagają też w parafii, wyjeżdżają razem z kapłanem z posługą duszpasterską także do innych wiosek, gdzie znajdują się kaplice. Ponadto, Siostry organizują dla dzieci i młodzieży po szkole różnego rodzaju zajęcia oraz dwa razy w tygodniu otrzymują ciepły posiłek.

Ze względu na brak przedszkola w Ushirombo, został wybudowany pod kierunkiem Siostry M. Moniki budynek i jak Pan Bóg pozwoli, to w styczniu 2019 zostanie otwarte nowe przedszkole, które będą prowadziły nasze Siostry. W przedszkolu będzie też pracowała Siostra M. Rachela Pitura, która obecnie przebywa na kursie języka swahili. Ufamy, że Opatrzność Boża będzie nadal czuwała nad Siostrami, a dzięki pomocy dobrodziejów otrzymamy niezbędne środki materialne na sprawy wykończeniowe przedszkola i na pozytywne zrealizowanie tego projektu.

W czasie naszego pobytu w Ushirombo odwiedził nas również Ksiądz Biskup Diecezji Kahama, który wyraził wdzięczność i zadowolenie z posługi naszych Sióstr w swojej Diecezji, życzył nam abyśmy mogły pracować także w innych krajach Afryki. Udałyśmy się też do miasta Mwanza położonego nad jeziorem Wiktoria, żeby zobaczyć zakupiony teren pod budowę Domu Formacyjnego dla Sióstr Nowicjuszek. Wszystkie sprawy związane z budową domu zostały powierzone Siostrze M. Edycie Godziek.

Nasze Siostry Misjonarki w Tanzanii (Arusha i Ushirombo) zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia pomagają chorym, biednym, najbardziej potrzebującym. Siostry odwiedzają chorych i cierpiących, ale również dzielą się z ubogimi tym, co posiadają m.in. żywnością (mąką, ryżem, olejem itp.) i odzieżą. Są one świadome, że w ten sposób służą Chrystusowi w drugim człowieku.

Spotkanie z Afryką, a konkretnie z Tanzanią, z Siostrami, z mieszkańcami, z pięknem, kulturą, zwyczajami, mentalnością i rzeczywistością tego kraju budzi podziw i refleksję. W czasie naszego pobytu przemierzyłyśmy samochodem ponad 3000 km, podziwiając piękne krajobrazy, ludzi zajmujących się wypasaniem krów, kóz, szukaniem wody, opału. Widać było głównie kobiety ciężko pracujące, dźwigające wodę, sprzedające przy drogach owoce, warzywa oraz dzieci pasące krowy, osły i kozy. Niestety, pomimo tego, że w Tanzanii jest obowiązek chodzenia do szkoły, to wiele dzieci nie uczęszcza do szkoły i już od najmłodszych lat musi ciężko pracować.

Dziękujemy naszym Siostrom Misjonarkom za otwartość, gościnność, za ich ogromne zaangażowanie, poświęcenie polecając je i młodzież zakonną szczególnej opiece Bożej. Wspierajmy naszą gorącą modlitwą codzienne ich trudy i wysiłki podejmowane dla dobra drugiego człowieka. Niech dobry Bóg obdarza Kochane Siostry w każdym dniu swoim obfitym błogosławieństwem.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »