Spotkanie Sióstr Mistrzyń w Jerozolimie

05.04.2018
Zdjęcie grupowe Jerozolima

Z inicjatywy Najukochańszej Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej i Zarządu Generalnego, odbyło się w Jerozolimie, w dniach 5 – 25 marca 2018, spotkanie Sióstr Mistrzyń i Sióstr Odpowiedzialnych za formację Aspirantek oraz Postulantek.

W spotkaniu udział wzięły Siostry Formatorki z Polski, Włoch, Norwegii, Brazylii, Rosji, Litwy, Paragwaju, Tanzanii i Ukrainy.

Spotkanie odbywało się w serdecznej, siostrzanej atmosferze, także dzięki gościnności i wielkim sercom Sióstr z Nowego Domu Polskiego – który stał się dla nas domem na czas naszego spotkania w Ziemi Świętej – na czele z Siostrą Przełożoną M. Caritas Ziółkowską.

Dni naszych spotkań przepełnione były głębokimi przeżyciami, związanymi z pielgrzymowaniem po miejscach świętych, związanych z życiem i nauczaniem naszego Zbawiciela. Ubogacone były także treściami, które kierowali do nas nasi wykładowcy. Konferencje przez nich wygłoszone, dotykały głęboko istoty formacji, zadań i celów Formatorek a przede wszystkim wagi formacji własnej każdej Siostry Formatorki, jak zauważył Ojciec Edward Czaja SJ “… by nieustannie troszczyć się o kształtowanie swojej osobowości na wzór Osoby Jezusa Chrystusa, według zasady – być z Nim po to, by być taką jak On”. Nie sposób w całości przedstawić mądrość i trafność, a także głębię wszystkich konferencji, które dane nam było wysłuchać, wspomnieć jednak pragnę chociaż tematy naszych konferencji: Ojciec Bernard Alter OSB wprowadził nas w świat Judaizmu. Ojciec Ryszard Wróbel OFMConv. w swojej konferencji ukazał nam rolę Słowa Bożego w integralnej formacji osób zakonnych. Ojciec Edward Czaja SJ podzielił się z nami spostrzeżeniami na temat Formatorki jako człowieka wiary, zawierzenia i dialogu. Zabraknąć nie mogło także tematu Najświętszego Serca, którym podzielił się z nami Ksiądz Krzysztof Napora SCJ w swoim rozważaniu ” Najświętsze Serce Jezusa źródłem życia i inspiracją do radosnej posługi Formatorki. O współczesnych zagrożeniach i wyzwaniach jakie niesie ze sobą życie osobie konsekrowanej mówił Ojciec Łukasz Popko OP, a o Bożej pedagogii na przykładach z dziejów narodu izraelskiego i jej odniesieniu do posługi Sióstr Formatorek dzielił się z nami Ojciec Daniel Stabryła OSB.

Wspólnie spędzone dni przepełnione były wzajemnym ubogacaniem się poprzez relacje i rozmowy, dzieleniem się doświadczeniami z pracy formacyjnej, przeżywaniem radości i trosk związanych z codziennością Sióstr Formatorek i formowanych. Nie zabrakło wspólnej pracy w grupach i na plenum.

Czas spędzony w Ziemi Świętej był czasem pełnym przeżyć. Jedną z najważniejszych jego części było wspólne pielgrzymowanie, które umacniało naszą wiarę, rodziło nadzieję i pogłębiało miłość. Jesteśmy wdzięczne naszym przewodnikom – Księdzu Krzysztofowi, który przemierzał z nami Galileę, prowadził po ścieżkach Jerozolimy i Betlejem i karmił słowami Pisma i świadectwem swojej głębokiej wiary i otwartym sercem uczył nas wsłuchiwać się w bicie serca Ziemi Świętej, a także Księdzu Marcinowi, który prowadził nas po ścieżkach pustyni, byśmy poczuły jej bezkres, piękno i przesłanie radości dojścia do ” ziemi obietnic”, a także piękna Qumran, Betanii i Jerycha zakończone wspólnym Świętowaniem Niedzieli Palmowej, na procesji ulicami Jerozolimy. Dziękujemy za waszą obecność i blogosławieństwo!

Naszym domem na czas spotkania był Nowy Dom Polski, jego progi pełne serdeczności i opieki tutejszych Sióstr na zawsze zostaną w naszej pamięci. Dane nam także było zakosztować gościnności naszych Sióstr w Starym Domu Polskim, na Górze Oliwnej i w Betlejem. Za świadectwo życia, oddanej posługi i siostrzanej serdeczności pragniemy złożyć serdeczne: Bóg zapłać!

Słowa są za małe by wypowiedzieć naszą wdzięczność. Jednak na tyle na ile zdołamy chcemy ją wyrazić. Najprzewielebniejszej Matce Generalne M. Samueli oraz wszystkim Siostrom Zarządu Generalnego składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowanie spotkania, za wszelkie dobro materialne i duchowe. Za wspólne, siostrzane pielgrzymowanie, za ten piękny czas, który na długo zostanie w naszej pamięci. Na ręce Kochanej Matki Generalnej M. Samueli składam w imieniu wszystkich Sióstr Formatorek serdeczne: “Bóg zapłać”!

Podziękowania kierujemy także do Sióstr posługujących w Ziemi Świętej i wszystkich Kapłanów, którzy towarzyszyli nam w czasie naszego spotkania i dzięki którym mogłyśmy korzystać z sakramentów i ubogacać się duchowo.

Zapewniając o naszej wdzięczności zanoszonej w modlitwie przed Oblicze Pana, w imieniu Sióstr Formatorek.

s.M.Karolina Bogoczova

Zobacz zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »