XXV Kapituła Generalna 2016

03.10.2016
Kapituła Generalna - logo

W Rzymie odbywają się obrady Jubileuszowej XXV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.

Temat przewodni Kapituły: „Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”.

Tematyka XXV Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia pragnie ukierunkować nas i przypomnieć na nowo istotę naszego powołania zakonnego. Żywimy nadzieję, że wydarzenie to napełni nas nowym zapałem, dynamizmem, odwagą, stanie się twórczym zrywem w podejmowaniu wyzwań jakie niesie z sobą przyszłość.

Aktualne wiadomości można znaleźć na stronie internetowej XXV Kapituły Generalnej:

http://www.kgeneralna2016.com/

Można też do nas napisać na specjalny adres mailowy Kapituły Generalnej:

generalnakapitula@gmail.com

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »