Odwiedziny naszych Sióstr w Gruzji

16.04.2016
Gruzja zdjęcie grupowe

Tegoroczne odwiedziny naszych Sióstr posługujących w Gruzji zostały zaplanowane przez Matkę Generalną M. Samuelę Werbińską na czas oktawy świąt Wielkanocnych, w dniach od 29 marca do 4 kwietnia br.

Cieszę się i dziękuję serdecznie za możliwość towarzyszenia jej podczas podróży do stolicy tego kraju – Tbilisi, gdzie posługują nasze Siostry w miejscowym Caritasie.

Podczas naszego pobytu świętowałyśmy 25-lecie profesji zakonnej Siostry Przełożonej M. Bernardy. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w małym gronie Sióstr z udziałem znajomych kapłanów. W dziękczynnej Eucharystii wyraziliśmy wdzięczność Bogu za dar powołania Siostry Przełożonej M. Bernardy do naszego Zgromadzenia. Siostra M. Monika wraz z Siostrą M. Dawidą z ogromną troską przygotowały świąteczną oprawę liturgiczną, jak również piękną dekorację w kaplicy i w refektarzu. Podczas Mszy św. Ksiądz Witold wyraził serdeczne podziękowanie Siostrze Przełożonej M. Bernardzie i pozostałym Siostrom za ich wierną 10 letnią elżbietańską posługę w Caritasie, za świadectwo siostrzanej miłości we Wspólnocie, za ich otwartość i bezinteresowną gotowość służenia najuboższym.

Każda z trzech Sióstr posługujących w Tbilisi odpowiedzialna jest za pewien zakres posługi charytatywno-apostolskiej w Caritasie. Siostra M. Monika wraz z innymi pracownikami Caritasu przygotowuje każdego dnia obiad dla ponad 300 osób biednych i ubogich, a w godzinach popołudniowych pracuje w Klubie Seniora “Harmonia”. Spotykają się tam starsze osoby, aby wspólnie pośpiewać, porozmawiać, zająć się robótkami ręcznymi. Ponadto istnieje możliwość spędzenia czasu przy różnych grach, muzyce i wspólnym świętowaniu. Organizowane są również wykłady i kursy edukacyjne dla dorosłych. Starsze osoby mają do dyspozycji pomieszczenia, gdzie przebywając wspólnie mogą podzielić się z innymi swoimi troskami i problemami. W Klubie Seniora mogą oni doświadczyć, że są kochani, zauważani, że ich cierpienie nie jest innym obojętne.

Siostra M. Dawida niesie z ogromnym poświęceniem pomoc chorym w ramach stacji Caritasu tak, jak to czyniły nasze Matki. Odwiedza chorych w ich domach, pielęgnując ich i udzielając im niezbędnej pomocy. Jednego dnia mogłyśmy towarzyszyć Siostrze M. Dawidzie w jej posłudze. Miałyśmy tym samym okazję, by odwiedzić chorych, ale też zetknąć się z ogromną biedą mieszkańców, zobaczyć ich trudne warunki mieszkaniowe. Odwiedziłyśmy m.in. starszą kobietę, która od lat jest obłożnie chora, nie może mówić i kontaktować się z otoczeniem. Tego dnia zastałyśmy ją w mieszkaniu z krwawiącymi ranami. Siostra M. Dawida opatrzyła rany na tyle, na ile było to możliwe i starała się jej pomóc.

Siostra Przełożona M. Bernarda odpowiedzialna jest w Caritasie za odzież dla potrzebujących, która wydawana jest dwa razy w tygodniu (ubrania, buty i inne rzeczy). Sektor ten jest dobrze zorganizowany. Siostra Przełożona M. Bernarda najpierw z pomocą wolontariuszy i młodzieży odwiedza zgłoszonych potrzebujących w ich domach, aby zobaczyć jaka pomoc jest im najbardziej konieczna. Konkretne wsparcie i dary zostają rozprowadzane według pewnego systemu, w zależności od potrzeb. W miesiącach zimowych Siostra Przełożona M. Bernarda wraz z wolontariuszami przygotowuje i rozdaje posiłki dla bezdomnych i potrzebujących na Dworcu Głównym w Tbilisi.

Czas naszego pobytu w Tbilisi minął bardzo szybko. Jadąc przez miasto widziałyśmy pięknie oświetlone ulice, banki, okazałe domy handlowe, restauracje, które nie mogą jednak ukryć wielkiej biedy i cierpienia wielu mieszkańców stolicy. Przebywając tych kilka dni w Gruzji mogłyśmy z bliska zobaczyć i przekonać się o wielkim zaangażowaniu naszych Sióstr, które z ogromnym poświęceniem i radosnym sercem urzeczywistniają charyzmat naszego Zgromadzenia w tym kraju.

“Gość jest darem od Boga!” – to jedno z gruzińskich przysłów. Mogłyśmy doświadczyć tego konkretnie w dniach pobytu u naszych Sióstr. Z serca dziękujemy Kochanym Siostrom za spędzone wspólnie dni, za radosne przebywanie razem we Wspólnocie, za okazaną serdeczność, miłość, zatroskanie, za wspaniałą elżbietańską gościnność!

Niech dobry Bóg obdarzy nasze Siostry posługujące w Gruzji a także ludność tego pięknego kraju obfitym błogosławieństwem i łaską!

Siostra M. Birgit Häusler
radna generalna

 

Besuch bei unseren Schwestern in Georgien

Gleich nach dem Osterfest stand vom 29. März bis 4. April diesen Jahres auf dem Plan von Mutter Samuela eine Visitationsreise nach Georgien, auf der ich sie begleiten durfte. Wir besuchten unsere Schwestern in der Hauptstadt Tiflis im Konvent der Caritas.

Anlass unseres Besuches in Georgien war neben der Visitation auch das 25 jährige Ordensjubiläum von Oberin Schwester M. Bernarda, dass wir am Barmherzigkeitssonntag mit ihr feierten. In der feierlichen Jubiläumsmesse im kleinen Kreis des Konventes und mit bekannten Priestern, sagten wir mit Oberin S. M. Bernarda Gott Dank für die Berufung unsere Kongregation. Die beiden Mitschwestern der Jubilarin hatten die Liturgie in der Kapelle, die festlichen Mahlzeiten und den Schmuck in Kapelle und Refektorium aufmerksam und liebevoll vorbereitet.

In der Festpredigt der Heiligen Messe, die Pater Witold hielt, sprach er Schwester Oberin M. Bernarda und ihren beiden Mitschwestern einen herzlichen Dank aus für 10 Jahre treue Tätigkeit in der Caritas, für ihr Zeugnis mitschwesterlicher Liebe und Gemeinschaft, für ihre Offenheit und ihre selbstverständliche Bereitschaft zum Dienst an den Ärmsten der Armen. Jede der drei Schwestern ist verantwortlich für bestimmte soziale und apostolische Beriche in der Caritas. S. M. Monika bereitet zusammen mit anderen Mitarbeitern der Caritas, das Mittagessen für die Armenmensa zu, täglich für mehr als 300 Personen. Am Nachmittag ist sie im Seniorenclub „Harmony“ tätig, ein Angebot für ältere Menschen. Hier können sie miteinander singen, spielen, basteln, reden, musizieren und feiern. Vorträge und Bildungsangebote werden organisiert. Die Menschen haben einen Ort, wo sie nicht allein sind, sich über Sorgen und Probleme austauschen können und sich als Menschen erfahren, die gesehen, geliebt und in ihrer Not wahrgenommen werden.

S. M. Dawida arbeitet in der Sozialstation der Caritas, besucht Kranke in ihren Wohnungen, die sie pflegt oder ihnen andere notwendige Hilfe erweist. Wir konnten sie an einem Tagen zu einigen Kranken begleiten und bekamen einen Eindruck von den schlechten Wohnverhältnissen und der großen Armut, in denen diese Menschen leben. Eine alte Frau, die schon seit Jahren bettlägerig ist, nicht mehr reden und sich äußern kann, fanden wir mit blutenden Verletzungen in ihrer Wohnung. S. M. Dawida versorgte sie, soweit möglich. Später erfuhr sie, dass diese alte Dame von Ratten gebissen worden war.

Oberin S. M Bernarda ist für die „Kleiderkammer“ in der Caritas verantwortlich. zweimal pro Woche werde Kleidung, Schuhe und andere Dinge an Bedürftige ausgegeben. Diese Ausgabe ist gut organisiert, denn zuvor besucht sie zusammen mit Helfern und Jugendlichen Bedürftige, die sich namentlich angemeldet haben, in ihrem häuslichen Umfeld, um sich ein Bild vom Grad ihrer Bedürftigkeit zu machen. Nach einem bestimmten Punktesystem werden die Spenden dann, entsprechend der unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse verteilt. In den Wintermonaten hat S. M. Bernarda, ebenfalls mit freiwilligen Helfern, am Hauptbahnhof der Stadt eine Essensausgabe für Obdachlose und Bedürftige organisiert. Dazu kochen sie in einem Raum der Caritas täglich mehrere Liter Suppe, bereiten Tee und Brote vor, die sie dann zum Bahnhof transportieren.

Die Zeit unseres Besuchs in Tiflis ist wie im Flug vergangen. Wir sahen bei unserer Fahrten durch die Stadt die wunderschön illuminierte Prachtstraße der Stadt, Banken, elegante Geschäfte und Bars für die Touristen, die aber nicht über die große Armut und Not, in der viele Menschen leben, hinwegtäuschen konnten. Und wir erlebten das Engagement unserer Schwestern, die mit Hingabe und frohem Herzen das Charisma unserer Kongregation in Georgien verwirklichen.

Was ein georgisches Sprichwort sagt: „Der Gast ist ein Geschenk Gottes!”, haben wir in diesen Tagen unseres Aufenthaltes bei den Schwestern erfahren dürfen. – Ein herzliches Dankeschön für die gemeinsam erlebten Tage und Stunden, für das frohe Zusammensein, alle Herzlichkeit, Liebe und Fürsorge und für ihre große Gastfreundschaft!

Möge Gott dem Wirken unserer Schwestern in Georgien und den Menschen in diesem Land seinen Segen und seine Gnade schenken!

Schwester M. Birgit Häusler

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »