Menu

Historia - Matka M. Mathildis Kütner 1942-1962

Spis treści

 

Matka M. Mathildis Kütner 1942-1962
Siódma przełożona generalna:
Matka M. Mathildis Kütner 1942-1962


1942    19 sierpnia wybór Matki M. Mathildis Kutner, ur. 10 VIII 1893 r. w Krosnowicach, pow. Kłodzko.
   
Obchody jubileuszu 100-lecia założenia Zgromadzenia.

1944    W czasie Powstania Warszawskiego zostały zniszczone 3 domy Zgromadzenia, między innymi nowy szpital mokotowski.

1945    Od stycznia do maja oblężenie Wrocławia. 2 IV w Poniedziałek Wielkanocny zburzono dom generalny we Wrocławiu. Budynek nowicjatu został częściowo zachowany.
   
1945-1948 wysiedlenie ponad 1000 sióstr z terenów Śląska oraz Prus Wschodnich i Zachodnich.
   
W miejscu przybycia sióstr ewakuowanych powstają liczne małe domy zakonne.

1946    Dom generalny zakłada tymczasową siedzibę w Reinbeku.
   
15 X Matka M. Jolenta Przybył otrzymuje nominację na stanowisko wizytatorski generalnej dla prowincji polskich.
  
Nastąpił nowy podział Zgromadzenia w Polsce na 6 następujących prowincji:
    
1.    Prowincja Dolnośląska z siedzibą prowincjalatu we Wrocławiu; tu mieści się również siedziba wizytatorki generalnej;
2.    Prowincja Nyska z siedzibą prowincjalatu w Nysie;
3.    Prowincja Poznańska z siedzibą prowincjalatu w Poznaniu;
4.    Prowincja Katowicka z siedzibą prowincjalatu w Katowicach;
5.    Prowincja Toruńska z siedzibą prowincjalatu w Toruniu;
6.    Prowincja Warszawska z siedzibą prowincjalatu w Warszawie.

Na podstawie reskryptu Stolicy Apostolskiej z 30 XII 1946 r. N. 9829 ks. Kardynał Prymas dr August Hlond dokonał w dniu 24 IV 1947 r. urzędowego potwierdzenia tego podzialu. Pismem tym erygowano równocześnie nowicjaty w prowincji Toruńskiej i Warszawskiej.

1947    Przeniesienie siedziby domu generalnego z Reinbeku do Berlina-Tempelhof.
W lipcu wydzierżawiono dom w Hohenbuchau k/Wiesbaden i przystosowano do potrzeb domu generalnego.
W grudniu wysiedlono 72 siostry z Królewca do Niemiec.

1948    Przeniesienie domu generalnego z Berlina do Hohenbuchau.
   
19 marca erekcja nowicjatu w Hohenbuchau.

Przedłużenie urzędowania przełożonej generalnej i jej rady na kolejne 5 lat z uwagi na trudności i warunki powojenne.

Nowy podział prowincji na Zachodzie:

1.  Prowincja pld – zach. Niemiec z siedzibą prowincjalatu w Hohenbuchau; tu mieści się również siedziba domu generalnego;
2.    Prowincja Saksonia – Anhalt w Turyngii z siedzibą prowincjalatu w Halle;
3.    Prowincja Brandenburska z siedzibą prowincjalatu w Berlinie-Tempelhof;
4.    Prowincja pln. Niemiec z Dania z siedzibą prowincjalatu w Reinbeku;
5.    Prowincja Saksońska z siedzibą prowincjalatu w Dreźnie;
6.    Prowincja Szwedzka z siedzibą prowincjalatu w Sztokholmie;
7.    Prowincja Norweska z siedzibą prowincjalatu w Oslo;
8.    Prowincja Wloska z siedzibą prowincjalatu w Rzymie.

1950    Wydanie nowego modlitewnika Zgromadzenia pt. „Venite ad me” oraz przeredagowanie Księgi Zwyczajów Zgromadzenia.

1952    Przeniesienie domu generalnego i nowicjatu z Hohenbuchau do nowo wybudowanego skrzydła domu prowincjalnego w Reinbeku.

1953    Przedłużenie urzędowania przełożonej generalnej i jej rady z powodu niemożności zwołania kapituły generalnej.

1954-1965 wysiedlenie około 420 sióstr z domów zakonnych woj. Wrocławskiego i opolskiego do Gostynia Wlkp., Kobylina i Dębowej Łąki.
   
Przeniesienie siedziby prowincjalatu w Warszawie z Mokotowa na ul. Miodowa 16.

1955    Matka generalna M. Mathildis Kutner wizytuje domy zakonne w Jerozolimie.
   
17 września objęcie urzedu Protektora Zgromadzenia przez ks. Kardynala Valero Valery w Reinbeku.

1956-1958 przesiedlenie 117 sióstr z Gostynia Wlkp., Kobylina i Dębowej  Łąki do Niemiec Zachodnich.

1957    Wydanie śpiewnika Zgromadzenia pt. „Magnificat”; przepracowanie ceremoniału Zgromadzenia, katechizmu ślubów pt. „Stan zakonny i śluby” przez O. K. Van Volxen SJ.

1959    Nominacja Matki M. Teresy  Visarius w Halle na stanowisko przełożonej regionalnej dla prowincji zakonnych Niemiec Wschodnich.

1959-1960 budowa domu sióstr emerytek w Reinbeku.

1961    16 marca umiera we Wrocławiu wizytatorka generalna Matka M. Jolenta Przybył.
   
Urząd jej obejmuje Matka M. Cecylia Juchniewicz.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE