Menu

Myśli - Życzę pokoju

Spis treści

Życzę pokoju z Bogiem, ze sobą i z bliźnimi.

Niech Bóg miłosierny udzieli pokoju, jakiego świat dać nie może.

Cieszę się na powrót do domu, chociaż tam oczekują mnie troski.

Powinnam być spokojna, może Bóg udzieli mi tej łaski innym razem.

Jestem spokojna po ostatniej spowiedzi.

Ćwiczmy się w pokoju i zgodzie.

Módlmy się często i wspólnie, aby Bóg udzielił nam potrójnego pokoju: pokój z Bogiem, z sobą samym i z naszymi bliźnimi.

 

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE