Menu

Myśli - Dobry przykład

Spis treści

Chcemy wszystkim czynić wiele dobra.

Dla sierot powinnam być prawdziwą matką.

Proszę z miłością i cierpliwością pielęgnować chorych.

Unikajcie przyjaźni z tym światem.

Bóg znów pomoże.

Młodsze siostry są zobowiązane naśladować dobry przykład starszych sióstr.

Starsze siostry zdobywają sobie poszanowanie u młodszych przez swój dobry przykład.

Drogiej siostrze, która z woli Bożej jest przełożoną życzę nieznużonej matczynej miłości.

Wszystkie troski, prace, trudy, cierpienia i radości pragniemy oddać Panu.

Obowiązkiem każdej Siostry jest na miarę  swych sił, nieustannie walczyć o dobro.

Dobry Bóg niech błogosławi to przedsięwzięcie i udzieli swoich łask siostrom w ich działalności.

Osiągnięcia dodają  nam odwagi, usposabiają do radosnego podejmowania trudu powołania.

W pokorze serca musimy przyznać, że jesteśmy sługami z daru łaski udzielonej nam przez  Boga.

Gdy możemy rozszerzyć działalność na inne tereny gorąco pragnę, na ile siły pozwolą byśmy tam pracowały na chwałę Bożą i dla dobra cierpiącej ludzkości.

Obowiązkiem sióstr jest nie tylko pielęgnacja chorych, ale także, tam gdzie jest to potrzebne, dostarczanie żywności tak długo aż chorzy wrócą do sił.

Drogiej siostrze, która z woli Bożej jest przełożoną życzę gorliwego i wiernego zachowania porządku dnia i życia wspólnotowego.

Nasze siły poświęcimy jedynie dla Jego służby i zawsze dążyć będziemy do tego, by w Zgromadzeniu rozkwitały cnoty, których wymagają święte śluby.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE