Wybór

DZIEŃ WYBORU RADNYCH GENERALNYCH.

7.10.2010 r. PIĄTEK – Kolejny, ważny dzień naszej kapituły rozpoczęłyśmy Mszą św. w języku niemieckim z gorącą prośbą do Boga o właściwy wybór nowych radnych generalnych, zgodnie z zamysłem Bożym. Matka Generalna M. Samuela otwierając plenum, przypomniała regulamin dotyczący wyboru radnych generalnych. W wyniku wyborów zaufaniem Zgromadzenia zostały obdarzone Siostry:

S.M. Rafaela Fischbach – Wikaria Generalna
S.M. Paula Zaborowska – Druga Radna Generalna
S.M. Weronika Tomczyk – Trzecia Radna Generalna
S.M. Patrycja Sobinek – Czwarta Radna Generalna

Matka M. Samuela wyraziła wdzięczność Siostrom za przyjęcie wyborów. Następnie wszystkie Uczestniczki Kapituły Generalnej złożyły życzenia, przeszły do kaplicy i w modlitwie poleciły Bogu Nowy Zarząd Generalny śpiewając Te Deum za dokonany wybór.

 

DZIEŃ WYBORU PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ

Matka Generalna Werbińska

6.10.2016 r. CZWARTEK – To dzień, jeden z ważniejszych podczas Kapituły – wybór Matki Generalnej. Modliłyśmy się w tej intencji podczas Eucharystii, którą celebrował J.E. Ks. Kard. Zenon Grocholewski. Został zaproszony, aby  przewodniczyć wyborom Przełożonej Generalnej naszego Zgromadzenia. Ks. Kardynał wyraził wdzięczność za zaproszenie, a swoją postawą wniósł w naszą wspólnotę wiele ojcowskiego ciepła, dobroci, radości, pogody ducha. W wyniku postulacji na III kadencję Przełożoną Generalną została wybrana S. M. Samuela Werbińska. Po złożonej przysiędze przez Matkę Generalną wobec Kapituły, Siostra Prowincjalna Lucia oraz wszystkie Kapitulantki złożyły Matce Samueli serdeczne życzenia. Następnie w kaplicy dziękowałyśmy Bogu za dar Jej osoby słowami radosnego Te Deum

Idź do góry
Translate »