Wybór

Wybór Przełożonej Generalnej 28 września 2023 r.

Dzisiejszy dzień to dzień wyboru Przełożonej Generalnej, który rozpoczęła się wspólną Eucharystią sprawowaną w języku włoskim przez J.E. Ks. Kardynała Konrada Krajewskiego. W homilii Ks. Kardynał wezwał nas do refleksji nad stanem naszej wiary i miłości do Boga, zadając pytania: Czy jestem człowiekiem, który żyje logiką Ewangelii? Czy Bóg jest jedynym zabezpieczeniem mego życia? Wybór, który mamy niebawem dokonać, niech będzie wyborem osoby rozkochanej szaleńczo w Bogu i Jego Woli.
O godz. 9.15 wszystkie Kapitulantki uprawnione do głosowania zebrały się na Sali obrad i po wspólnym odśpiewaniu Hymnu do Ducha Św., po wprowadzeniu przez przewodniczącego dzisiejszych obrad, Ks. Kardynała Konrada, nastąpił czas głosowania.
XXVI Kapituła Generalna na Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wybrała Siostrę M. Rafaelę Fischbach. Po dokonaniu koniecznych procedur kanonicznych, Stolica Apostolska zatwierdziła pierwszą kadencję Matki Generalnej M. Rafaelii Fischbach.
Po ogłoszeniu tej decyzji Matka Generalna wyraziła swoją wdzięczność wszystkim Siostrom Zgromadzenia i prosiła nadal o dar modlitwy oraz siostrzanego wsparcia.  W imieniu Kapituły nowo wybraną Przełożoną Generalną powitała Siostra Prowincjalna M. Franciszka Polaczek, po czym wszystkie pozostałe Kapitulantki złożyły Matce swoje gratulacje. Po złożonych życzeniach wszystkie Uczestniczki Kapituły przeszły do  kaplicy, aby wyrazić Bogu nasze dziękczynienie śpiewając wspólnie Te Deum laudamus. Rekreacja w czasie obiadu była wyrazem siostrzanej radości za dar dokonanego wyboru.
Dzisiejsze popołudnie Siostry Kapitulantki miały do swojej dyspozycji, co też z radością wykorzystały, nawiedzając święte miejsca Wiecznego Miasta.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała rozpoczęłyśmy wspólną jutrznią o godz.7.00. Centralny punkt dzisiejszego dnia stanowiła Eucharystia, którą celebrował O. Krzysztof Bieliński CSsR. W wygłoszonej homilii Celebrans nawiązał do dzisiejszych czytań, w których Dobry Bóg wyznaje miłość do swego Lud, czyli również do swojej Oblubienicy, którą jest Kościół, a w nim również nasze Zgromadzenie.  Rzeczywistość żyjącego Kościoła wymaga podejmowania nieustannej walki z mocami ciemności w sobie i wokół siebie. Dobry Bóg umacnia nas mocą z Wysoka, aby to zwycięstwo się dokonywało i abyśmy w Jego Kościele dawały zarówno świadectwo zarówno radykalności życia, jak i profetycznego wymiaru naszej konsekracji zakonnej. Tą trudną misję możemy wykonać jedynie w ścisłej współpracy z Jego łaską i dzięki osobistemu wysiłkowi. Do podjęcia tego wyzwania zachęcała swoje Siostry, czyli i nas, bł. Matka Maria Luiza, pisząc w swoim liście słowa: Nie traćmy odwagi i dajmy z siebie wszystko, a Bóg zatroszczy się o resztę.  

O godz.9.30. Kapitulantki uprawnione do głosowania zebrały się w sali obrad, gdzie bardzo interesującą medytację o św. Archaniołach przedstawiły nam Siostry z Prowincji Niemieckiej. Następnie Matka Generalna M. Rafaela Fischbach przypomniała Siostrom Kapitulantkom zasady obowiązujące przy wyborze Radnych Generalnych. Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego wybrano następujące Siostry: I Radna Generalna- Siostra Wikaria M. Weronika Tomczyk; II Radna Generalna- Siostra M. Katarzyna Mróz; III Radna Generalna- Siostra M. Patrycja Sobinek; IV Radna Generalna- Siostra M. Aleksandra Leki. W dniach kolejnych Zarząd Generalny wybierze Sekretarkę Generalną oraz Ekonomkę Generalną. Po dokonanym wyborze Sióstr Radnych Generalnych swoje słowa radości i wdzięczności wobec Sióstr Radnych wyraziła Matka Generalna M. Rafaela i przedstawicielki Kapituły wraz z wszystkimi Siostrami Kapitulantkami, wręczając Siostrom kwiaty i zapewniając o darze szczerej modlitwy. Serdeczne życzenia złożyła również Wspólnota Domu Prowincjalnego z via dell Olmata.

Po wyborze Sióstr Radnych wraz z Matką Generalną Kapitulanki udały się do kaplicy, aby wyrazić swoje dziękczynienie Bogu śpiewając Te Deum laudamus oraz oddać siebie i całe żgromadzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Dzisiejsze popołudnie Siostry Kapitulantki mogły również wykorzystać zgodnie z własnym planem.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Idź do góry
Translate »