Agenda

Agenda KAPITUŁY GENERALNEJ

 

I.  wprowadzenie do Kapituły Generalnej

3 października    –   Msza św. – J. E. Ksiądz Kardynał Stanisław Ryłko

Otwarcie Kapituły Generalnej

Omówienie Regulaminu Kapituły

Po południu Sprawozdanie Ekonomki Generalnej M. Chrystiany Stachel

4 października    –    Sprawozdanie Przełożonej Generalnej M. Samueli Werbińskiej

 

II.  kapituła Wyborcza

5 października   –    Dzień skupienia

O. Zdzisław Kijas, OFM Conv. (polski i włoski)

Don Gottfried Ugolini (niemiecki)

6 października    –   Msza św. – J. E. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski

Wybór Przełożonej Generalnej

Po południu czas wolny

7 października    –    Wybór Radnych Generalnych

Po południu czas wolny

 

III.  kapituła spraw

8 października    –    Relacje multimedialne Sióstr Prowincjalnych, Regionalnych i Obserwatorek

9 października    –    Dzień wolny – niedziela

10 października   –   c.d. Relacji multimedialnych Sióstr Prowincjalnych,Regionalnych i Obserwatorek

11 października   –   Wprowadzenie w prace w grupach nad Konstytucjami

– Siostra Wikaria Generalna M. Edith Bremer

 

Prace w grupach

12 października  –   Środowa Audiencja Generalna z Ojcem św.

Kolacja w Domu Generalnym

13 października  –    Konferencja – „Rewizja Konstytucji i Dyrektorium w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i nauczania Kościoła”  – O. Waldemar Barszcz, TOR

 

Prace nad Konstytucjami

14 października   –   Prace nad Konstytucjami

15 października   –   Prace nad Konstytucjami

16 października   –   Dzień wolny – niedziela

17 października   –   Prace nad Konstytucjami

18 października   –   Pielgrzymka

19 października   –   Prace nad „Programem Formacji Permanentnej”

20 października   –   Konferencja – „Panie przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5).

Wiara fundamentem życia konsekrowanego.” – Ks. Prałat Albert Warso

Po południu – cd. Prac nad „Programem Formacji Permanentnej”

21 października   –   Konferencja – „Wspólnota zakonna miejscem wzajemnego zaufania i świadczenia o jedności oraz pokoju.” – O. Andrzej Wodka CSSR

Po południu – Omówienie życzeń i postulatów

22 października   –   c.d. Prac

23 października  –    Dzień wolny – niedziela

Wieczorem Rekreacja pożegnalna ze Wspólnotą Domu Prowincjalnego

24 października   –    Konferencja – „Maryja Matką Miłosierdzia i wzorem podążania za Chrystusem” – Ks. Generał Andrzej Pakuła MIC

Po południu  – czas wolny

25 października   –   Zatwierdzenie Uchwał Kapituły Generalnej, Konstytucji i Programu Formacji Permanentnej

26 października  –   Otwarte pytania

27 października   –   Zakończenie Kapituły Generalnej

Idź do góry
Translate »