Logo

Logo Kapituły Generalnej 2016

 

flaga polski

Logo XXV KAPITUŁY GENERALNEJ składa się z prostych symboli i napisów. Przełamany na cztery części chleb mieści się w pierwszej literze odręcznego napisu CREDO.

Chleb podzielony na cztery części tworzy KRZYŻ, który jest chrześcijańskim symbolem wiary.

Cztery kawałki chleba symbolizują CZTERY STRONY ŚWIATA, co wyraża powszechną potrzebę świadczenia miłosierdzia i dzielenia się wiarą, która rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. (Porta Fidei 7, Benedykt XVI)

KOLOR CZERWONY, to symbol Ducha Świętego, miłości Boga i bliźniego oraz krwi męczenników przelanej za wiarę.  Papież Franciszek podkreśla, że “krew męczenników jest nasieniem nowych chrześcijan”.

Siostra M. Felicyta Szewczyk

 

Das Logo des XXV. GENERALKAPITELS besteht aus einfachen Symbolen und Inschriften. Das, in vier Teile geteilte Brot, befindet sich im ersten Buchstaben der handgeschriebenen Inschrift CREDO.

Das, in vier Teile aufgeteilte, Brot bildet das KREUZ – Symbol des christlichen Glaubens.

Die vier Brotstücke symbolisieren die VIER WELTRICHTUNGEN. Sie sollen das allumfassende Gebot der Barmherzigkeit und des Teilens des Glaubens zum Ausdruck bringen. „Der Glaube wächst nämlich, wenn er als Erfahrung einer empfangenen Liebe gelebt und als Erfahrung von Gnade und Freude vermittelt wird“ (Porta Fidei 7, Benedikt XVI.).

Die ROTE FARBE – ein Symbol des Heiligen Geistes, der Gottes- und Nächstenliebe, und des Blutes der Märtyrer, für den Glauben vergossen. Papst Franziskus betont immer wieder, dass „das Blut der Märtyrer der Samen für neue Christen ist”.

Schwester M. Felicyta Szewczyk

 

EXPLICACION DE LOGOTIPO DE CAPITULO GENERAL

EL LOGOTIPO DEL 25 CAPITULO GENERAL ESTA COMPUESTO DE LOS SIMBOLOS MUY SIMPLES.EL PAN DIVIDIDO EN CUATRO PEDAZOS ESTA COLOCADO EN LA PRIMERA LETRA DE LA PALABRA CREDO Y FORMA LA CRUZ-EL SIMBOLO DE LA FE CRISTIANA .DIVIDIDO POR CUATRO PEDAZOS SIMBOLIZA  NORTE, SUR, ESTE Y OESTE DEL MUNDO. QUE SIGNIFICA NECESIDAD DEL SERVICIO DE LA MISERICORDIA Y EL COMPARTIR LA FE ,QUE CRECE CUANDO SE LA TRANSMITE Y COMPARTE COMO LA EXPERIENCIA DE LA GRACIA I DE LA ALEGRIA. (PORTA FIDEI 7 ) EL COLOR ROJO SIMBOLIZA EL ESPIRITU SANTO, EL AMOR DE DIOS Y AL PROJIMO ,Y TAMBIEN LA SANGRE DE LOS MARTIRES DERRAMADA POR LA FE. EL PAPA FRANCISCO SUBRAYA QUE “ LA SANGRE DE LOS MARTIRES ES LA SEMILLA DE LOS NUEVOS CRISTIANOS”

EL DIA 02 DE OCTUBRE CON LA MISA SOLEMNE CELEBRADA POR CARDENAL ESTANISLAO RYŁKO SE EMPEZO CAPITULO GENERAL DE NUESTRA CONGREGACION HERMANAS DE SANTA ISABEL.LEMA DE CAPITULO  “SENOR AUMENTA NUESTRA FE” LC 17:5 FE COMO FUNDAMENTO DE LA VIDA I DE LA MISION HERMANAS DE SANTA ISABEL.

 

Logo XXV GENERAL CHAPTER consists of simple symbols and destriptions. Devided into four parts, the bread is the first letter of the hand-written inscription CREDO.

Bread is broken into four parts creates CROSS, which is a symbol of the Christian faith. Four pieces of bread symbolize the four directions, which expresses the universal need for the provision of charity and faith sharing, which grows when it is lived as an experience of love received and when it is communicated as an experience of grace and joy. (Porta Fidei 7, Benedict XVI)

COLOR RED, is a symbol of the Holy Spirit, the love of God and neighbor, and shed the blood of martyrs for the faith. Pope Francis stresses that “the blood of martyrs is the seed of new Christians.”

Sister M. Felicita Szewczyk

Idź do góry
Translate »